Характеристика жертв злочинів, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Sevruk V.
"Characteristics of victims of crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

1
Національна академія внутрішніх справ

Аналіз досліджуваної наукової проблематики щодо протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, наразі обумовлює необхідність подальшого дослідження етнічної злочинності в Україні та світі загалом. Визначено, що такі етнічні злочинні групи формуються на основі національної та кланової спорідненості, традицій і звичаїв, їм властива спеціалізація за окремими видами злочинів. Наразі простежується стала тенденція до зростання кількості виявлених організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі (це не враховуючи латентну діяльність невиявлених і зареєстрованих в інших показниках), збільшення числа учасників таких груп та масштабності діяльності в різних кримінальних сферах з розширенням території впливу. У зв’язку з цим потрібно констатувати збільшення кількості жертв від такої діяльності та завданої їм шкоди. З огляду на це ролі жертви в механізмі злочинного посягання організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі, відведено значну увагу. Фактично особистісні якості (стать, вік, професія, суспільний, професійний та сімейний стан), емоційні, пізнавальні та поведінкові аспекти жертви становлять характеристику як жертви, так і організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній. Формування українською державою багатовекторного механізму протидії організованим групам і злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі, неможливо без розуміння сутності цієї проблеми, відповідних законодавчо закріплених понять і класифікації та виокремлення рис організованої етнічної злочинності, що мають важливе практичне значення для роботи правоохоронних органів і держави, а головним ефективним фактором такої діяльності виступає гарантування безпеки громадянам й цілісності держави від злочинних посягань організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Дослідження усіх цих обставин має сприяти розробці дієвих заходів протидії таким угрупованням, що робить цю тему актуальною та затребуваною.

1. Babenko A. M. (2015). Rehional'na zlochynnist' v Ukraini: zakonomirnosti, determinatsiia ta zapobihannia [Regional crime in Ukraine: patterns, determination and prevention]: dys. … doktоra iuryd. nauk: 12.00.08. Zaporizhzhia. 515 р. [in Ukrainian]. 2. Pluzhnikov A. V. (2008). Souchastie v prestuplenii (problema souchastija obshhego i special'nogo sub#ekta) [Complicity in a crime (the problem of complicity of a general and special subject)]: dis. … kand. jurid. nauk. Moskva: Rossijskaja pravovaja akademija Ministerstva justicii Rossijskoj Federacii. 153 р. [in russian]. 3. Koval's'ka M. Yu. (2020). Osnovy metodyky rozsliduvannia bandytyzmu [Fundamentals of the methodology of investigation of banditry]: dys. doktora filosofii za spetsial'nistiu 081 Pravo. L'viv: L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav. 233 p. [in Ukrainian]. 4. Ezhi Bafija (1983). Problemy kriminologii. Dialektika kriminogennoj situacii [Problems of criminology. Dialectics of the crime situation] / pod red. i s predisl. zasluzh. dejatelja nauki RSFSR, doktora jurid. nauk, prof. N. A. Struchkova. perevod s pol'skogo kand. jurid. nauk. E. P. Jebzeevoj. Moskva: Jurid. lit. 150 p. [in russian]. 5. Majstrenko M. M. (2010). Kryminolohichna kharakterystyka ta poperedzhennia orhanamy vnutrishnikh sprav zlochyniv proty hromads'koi bezpeky, predmetamy iakykh ie zbroia, bojovi prypasy ta vybukhovi rechovyny [Criminological characterization and prevention of crimes against public safety by the internal affairs bodies, the subjects of which are weapons, ammunition and explosives]: dys. kand. iuryd. nauk: 12.00.08. L'viv: L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav. 285 p. [in Ukrainian]. 6. Moiseiev Ye. M., Dzhuzha O. M., Vasylevych V. V. ta in. (2006). Kryminolohichna viktymolohiia [Criminological victimology]: navch. posib. / za zah. red. O. M. Dzhuzhi. Kyiv: Atika. 352 p. [in Ukrainian].  7. Kasaev I. H. (2013). Viktimologicheskaja harakteristika postradavshih ot dejatel'nosti jetnicheskih prestupnyh gruppirovok [Victimological characteristics of victims of the activities of ethnic criminal groups]. Juridicheskaja nauka i pravoohranitel'naja praktika [Legal Science and Law Enforcement Practice]. No. 1. P. 98−102 [in russian]. 8. Kuz'mina N. V. (2009). Jetnizacija prestupnosti kak kriminal'noe javlenie sovremennosti [Ethnization of crime as a criminal phenomenon of our time]. Nauchnyj vestnik Ural'skoj akademii gosudarstvennoj sluzhby [Scientific Bulletin of the Ural Academy of Public Administration]. No. 3. Р. 39 [in russian]. 9. Zharovs'ka H. P. (2019). Teoriia ta praktyka protydii transnatsional'nij orhanizovanij zlochynnosti v Ukraini [Theory and practice of combating transnational organized crime in Ukraine]: dys. … doktora iuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv. 593 p. [in Ukrainian]. 10. Dzhuzha A. O. (2018). Stratova viktymizatsiia ta rol' politsii v zapobihanni ij. [Punishment victimization and the role of the police in preventing it. Scientific]. Naukovyj visnyk Natsional'noi akademii vnutrishnikh sprav [Bulletin of the National Academy of Internal Affairs]. No. 4 (109). P. 50−65 [in Ukrainian]. 11. Kriminologija / pod red. V. D. Malkova. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Justicinform, 2006. 524 p. [in russian]. 12. Hristenko V. E. (2004). Psihologija povedenija zhertvy [Victim psychology]. Rostov-na-Donu: Feniks. 416 p. [in russian]. 13. Humin O. M., Zubach I. M. (2015). Zhertva kryminal'noi nasyl'nyts'koi povedinky: viktymolohichna kharakterystyka osoby [Victim of criminal violent behavior: victimological characteristics of the person]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriia : Yurydychni nauky. [Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series: Legal Sciences]. No. 825. P. 315−322. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vnulpurn_2015_825_53 [in Ukrainian]. 14. Stelkovs'ka Yu. O. (2008). Marhinal'ni hrupy v strukturi orhanizovanoi zlochynnosti: kryminolohichne doslidzhennia [Marginal groups in the structure of organized crime: a criminological study]: avtoref. dys.... kand. iuryd. nauk: 12.00.08 / Natsionapl'nyj universytet “Odes'ka iurydychna akademiia”. Odesa. 20 p. [in Ukrainian]. 15. Pidboliachnyj M. V. (2019). Zapobihannia koryslyvym nasyl'nyts'kym zlochynam, scho vchyniaiut'sia etnichnymy orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy [Prevention of mercenary violent crimes committed by ethnically organized criminal groups]: dys.... kand. iuryd. nauk: 12.00.08 / PrAT “VNZ “Mizhrehion. akad. upr. Personalom”. Kyiv. 314 p. 16. Dorokhina Yu. A. (2017). Sotsial'na funktsiia vlasnosti u kryminal'nomu pravi [Social function of property in criminal law]. Eurasian Atsademits Research Journal. No. 9 (15). P. 6−18. [in Ukrainian]. 17. Organizacija dejatel'nosti organov vnutrennih del po preduprezhdeniju prestuplenij [Organization of the activities of the internal affairs bodies for the prevention of crimes]: uchebnik / pod red. V. D. Malkova, A. F. Tokareva. Moskva: Akademija upravlenija MVD Rossii, 2000. 322 p. [in russian]. 18. Varygin A. N., Kasaev I. H. (2014). Kriminologicheskie osobennosti prestuplenij, sovershaemyh uchastnikami jetnicheskih prestupnyh gruppirovok [Criminological features of crimes committed by members of ethnic criminal gangs]. Vestnik volgogradskoj akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. No. 1 (28). P. 49−54 [in russian]. 19. Ivanenko I. V. (2003). Bandytyzm: kryminolohichne ta kryminal'no-pravove doslidzhennia [Banditry: criminological and criminal law research]: avtoref. dys.... kand. iuryd. nauk: 12.00.08 / Odes. nats. iuryd. akad. Odesa. 19 p. [in Ukrainian]. 20. Avetisjan A. S. (2014). Osobennosti kriminal'nogo povedenija jetnicheskih grupp [Features of the criminal behavior of ethnic groups]. Jurist# − pravoved# [Lawyer – Jurist]. No. 5. P. 116−120 [in russian]. 21. Repeckaja A. L. (1992). Vinovnoe povedenie poterpevshego i princip spravedlivosti v ugolovnoj politike [The guilty behavior of the victim and the principle of justice in criminal policy]. Moskva. 184 p. [in russian]. 22. Albul S. V. (2008). Yevropejs'ka polityka susidstva ta pytannia minimizatsii kryminal'noi viktymizatsii inozemtsiv v Ukraini [European Neighborhood Policy and Minimization of Criminal Victimization of Foreigners in Ukraine]. Aktual'ni problemy ievropejs'koi intehratsii: Zbirnyk statej z pytan' ievropejs'koi intehratsii ta prava [Current issues of European integration: Collection of articles on European integration and law] / ORIDU NADU pry Prezydentovi Ukrainy / Za red. D.V. Yahunova. Odesa: Feniks. No. 4. Р. 236−244 [in Ukrainian]. 23. Sevruk V. H. (2018). Poniattia ta sutnist' etnichnoi zlochynnosti [The concept and essence of ethnic crime]. Forum prava [Law Forum]. No. 4. Р. 64–94. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597 [in Ukrainian].