Місце полемічно-педагогічних явищ у сфері канонічного права

Slyvka S. "The place of polemical and pedagogical phenomena in the field of canon law"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У науковій статті відображена можливість використання у канонічному праві різних трансцендентальних та екзистенційних питань догматичного богослов’я. Сучасний світ інте- лектуально насичених різноманітними полемічними явищами в галузі надприродних знань. Ці знання необхідно досадити дошкільникам, учням і студентам, але наявність різних думок створює складності викладачеві. Для цього використовуються певні педагогічні закони, які сприяють формуванню канонічного права.
 Зокрема, освітні явища породили відповідні педагогічні закони. У педагогічній літературі під педагогічним законом розуміють-педагогічну категорію для позначення об’єктивних, істотних необхідних, стійко повторюваних явищ при певних педагогічних умовах, взаємозв’язок між компонентами педагогічної системи, яка відображає механізми самореалізації, функці- онування та саморозвитку цілісної педагогічної системи. Ідеться про різносторонні зв’язки, співвідношення між декількома педагогічними явищами у сфері розвитку, виховання і навчання. Формування педагогічного впливу на людину – складний довготривалий процес. Можна сказати, що практично всі явища природи і суспільства для будь-якої такої категорії мають педагогічний вплив на людину. Це означає, що педагогічні закони можна певним чином класифікувати. Стосовно канонічного права ця класифікація може бути такою: за імперативами Десяти заповідей Божих; за імперативами Дев’яти заповідей блаженств.

1. Bagnyuk A. L.; Starodubecz V. O. (2006). Filosofiya, U 3-x chasty`nax. Chastyna 2. Ontologiya. Gnoseologiya. Social`na filosofiya. Ternopil: Vydavecz Starodubecz. 412 р. 2. Yvyn A. A. (2005). Sovremennaya fylosofyya nauky : A. A. Yvyn. M.: Vіssh. lyx. 592 р. 3. Kozlovskyj Y. M. (2015). Edukacijna interologiya: monografiya/ Kozlovskyj Yu. M., Kozlovska I. M. L.: 360 р. 4. Petrushenko V. L. (2011). Filosofskyj slovnyk: terminy ta personaliyiyi. L.: “Magnoliya 2006”, 2011. 352 р. 5. Fylosofyya : Encyklopedychnyj slovar (2004). Red. A. A. Yvyna. M. Gardarnyky. 1072 р. 6. Fylosofskyj slovar (2003): Osnovan G. Shmydtom. 22-e novoe pererabot. pod. red. G. Shyshkofora. Per. s nem. Obshh.red. V. A. Malynyna. M.: Respublyka. 575 р. 7. Fylosofskyj slovar (2006). K.: A.S.K. 1056 р. 8. Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk (2002). Za red. V. I. Shynkaruka. K.: Abrys. 744 р. 9. Filosofskyj slovnyk (1973). Za red. V. I. Shynkaruka. Golov. Red. URE. 600 р. The place of polemical and pedagogical phenomena in the field of canon law