Природа та гуманність довічного ув’язнення

Maskovita M.
"The nature and humanity of life imprisonment"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

1
систент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» кандидат юридичних наук

Розглянуто у науковому розумінні природу та гуманність довічного ув’язнення. У статті уточнено поняття довічного позбавлення волі відповідно до наявних правових та наукових джерел, які мають концептуальний характер: “ Довічне ув’язнення - найтяжчий захід примусу із основних видів покарання, який згідно зі ст. 64 КК України встановлюється за вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень і застосовується лише у спеціально передбачених випадках відповідно до цього Кодексу, якщо суд не вважає за можливе застосувати покарання у виді позбавлення волі за певний строк. Проведено аналіз законодавства, вивчено міжнародний досвід виконання цього виду покарань. Наводяться необхідні аналізу статистичні дані. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення виконання покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наводиться кримінологічна характеристика особи засуджених, вносяться окремі пропозиції щодо оптимізації виправного процесу. Визначено ознаки соціальнодемографічних, морально-психологічних, кримінально-правових та соціально-рольових властивостей засуджених до довічного ув’язнення. Наведено аргументи недоцільності застосування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. На основі проведеного дослідження робимо висновок про те, що покарання у вигляді довічного ув’язнення має велику кількість недоліків, які потребують вирішення. Це зумовлює необхідність удосконалення його виконання або скасування даного покарання.

1. Dirk van Zyl Smith. Life imprisonment / Dirk van Zyl Smith, Catherine Appleton. URL: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B... 20B7%%20D0%%20BD%%20D0%%20B5%%20D0%%20BD%%20D0%%20BD%%20D0%%20BE%%20D0%% 20B5-%%20D0%%20B7%%20D0%%20B0%%20D0%%20BA%%20D0%%20BB%%20D1%%208E%%20D1% 20%%2087%%20D0%%20B5%%20D0%%20BD%%20D0%%20B8%%20D0%%20B5.pdf.

2. Criminal Code of Ukraine: Law of 05.04.2001 No. 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14.

3. On Amendments to the Criminal, Criminal Procedure and Correctional Labor Codes of Ukraine: Law of Ukraine of 01.01.2004 URL: http://zakon.rada.gov.ua.

4. Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of December 28, 1960 No. 2001-V. URL: http://search.ligazakon.ua.

5. Burda S. Ya. Punishment in the form of life imprisonment in Ukraine: the path to humanization. 201 12/2020 CRIMINAL LAW Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Legal series. 2017. Vip. 4. Рp. 279-288.

6. Sudebnik of 1550. URL: http://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=546&idr=545.

7. Cathedral Act of 1649. URL: http://zakon.rin.ru/cgi-bin/print.pl?idr=545&id=852&t=m.

8. Mostepanyuk LO Life imprisonment as a type of criminal punishment. author's ref. Cand. dis., 2005. 18 p.

9. Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996. No. 30, art. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

10. On the Concept of State Policy in the Sphere of Reforming the State Penitentiary Service of Ukraine: Presidential Decree of November 8, 2012 No. 631/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/631/2012.

11. Criminal Enforcement Code: Law of Ukraine of July 11, 2003 No. 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1129-15.

12. Charter of the World Health Organization. 1946 URL: http://who.int/governance/eb/who_ constitution_ua.pdf.

13. Dimov V. M. Health as a social problem // Socio-humanitarian knowledge. 1999. No. 6. S. 171–185.

14. Kant I. Soc. M., 1997. T. 4. Ch. 2. S. 79.

15. Foucault M. Discipline and Punish. The birth of the prison. Moscow: Ad Marginem Press, 1975. 460 p

16. Life imprisonment: European standards and Ukrainian practice / Human Rights, 2014. 316 p.

17. Katie Reade. Life imprisonment: A practice in desperate need of reform / Katie Reade. – 2018. URL: https://www.penalreform.org/blog/life-imprisonment-a-practice-in-despera....