Феномен нації і націогенезу в контексті (національного) державотворення

2022;
: 13-22
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Висвітлюється питання феномену нації, зокрема панівні в сучасній юридичній науці дефініції вказаного поняття. Висловлено думку, що вони зводяться до декількох найбільш поширених його значень ‑ як тотожне поняттю населення держави; як етносоціальної спільноти, що характеризується нерозривною єдністю соціально-економічних і культурних властивостей; як усіх громадян держави, незалежно від їх (національного чи соціального) походження, мови та / чи релігії.

Наголошено, що попри умовність поділу націй на політичні та етнічні, такий підхід – яскраве відображення націоґенезу будь-якого народу, себто історичного процесу його еволюції як етносу, який, на відміну від етногенезу, тісно пов'язується з політичним самоусвідомленням цього народу. Поняття «націоґенез» співвіднесене з поняттями «національне державотворення» та «національна державність». Останню, зокрема, визначено як історично мінливий, проте завжди комплексний процес формування суспільних інституцій, що співставний (і в історичній ретроспективі паралельний) з націоґенезом.

Акцентовано, що безпосереднім і найбільш зовнішньо помітним виявом націоґенезу виступають явища національної самосвідомості (самоусвідомлення), національної ідентичності та національної свідомості. Підкреслено, що в основі самосвідомості нації лежить національна ідентичність (національна само-ідентифікація), своєрідне суб'єктивне відчуття тотожності національної спільноти. Наголошено, що національна ідентичність сутнісно – багатовимірна субстанція, яку не можна звести до одного знаменника. Національна ідентичність не відміняє інші ідентичності – етнічну, релігійну, професійну тощо, а навпаки, ‑ охоплює й доповнює їх. Обґрунтовано тезу про те, що основною ознакою, яка відрізняє одну націю від іншої, є сукупна (колективна) ідентичність.

1. Zhy`zhko S. (2008). Naciya yak spil`nota,  K.: Dnipro, 805 p.

2. Terlyuk I. (2018). Fenomen naciyi u naukovomu dy`skursi: do metodologiyi problemy` istory`chnoyi spadkoyemnosti naciyi ta derzhavy`, Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». Zbirny`k naukovy`x pracz`.  # 906.  Yury`dy`chni nauky`, Rel. 20.  L`viv : Vy`davny`cztvo L`vivs`koyi politexniky`, 48-53 pp.  

3. Mariten Zh. (2008). Naciya, polity`chne suspil`stvo derzhava. Konservaty`zm. Antologiya. Rel. 2,  edited by O. Procenko, V. Lisovy`j. Kyiv, 298-308 pp.  

4. Naciya. (2020, March 20) URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F  

5. Rudakevy`ch O. (2009). Nacional`ny`j pry`ncy`p: etnopolity`chna koncepciya naciyi: monogr, Vy`d-vo TNEU „Ekonomichna dumka”, Ternopil, 292 p. 

6. Rabinovy`ch P. (1996). Social`na sutnist` derzhavy`: nacional`no-etnichny`j ta nacional`no-polity`chny`j aspekty`. Problemy` derzhavotvorennya i zaxy`stu prav lyudy`ny` v Ukrayini, Materialy` II regional`noyi naukovoyi konferenciyi., LDU, Lviv, 10-13 pp.  

7. Kolisny`k V. (2003). Nacional`no-etnichni vidnosy`ny` v Ukrayini: teorety`chni zasady` ta konsty`tucijno-pravovi aspekty`: Monografiya, Xarkivs`ka pravozaxy`sna grupa, Folio, Kharkiv,  240 p. 

8. Nel`ga, O. (2015). Ukrayins`ka etnosociologiya: navchal`ny`j posibny`k. Ch. 1, Personal,  Kyiv, 539 p. 

9. Makarenkov O. (2003). Pravovy`j vy`mir konceptu «naciya» yak kognity`vna osnova transformaciyi prava v umovah vidkry`togo suspil`stva. Yury`dy`chna Ukrayina, Rel. 11,  17-23 pp. 

10. Ty`mchenko V. (2019). Moderny`j nacionalizm. Shlyah do novogo suspil`stva, Vy`davecz` Marko Mel`ny`k (FOP Mel`ny`k M.Yu.), Kyiv, 128 p. 

11. Kas`yanov G. (1999). Teoriyi naciyi ta nacionalizmu,  Ly`bid`, Kyiv,  351 p. 

12. Kolodij A. (2004). Do py`tannya pro sutnist`, shlyaxy` i stadiyi formuvannya gromadyans`koyi naciyi v Ukrayini, Narodoznavchi zoshy`ty`, Rel. 5-6,  12-25 pp. 

13. Pidberezhny`k N. ( 2018). Konceptual`ni zasady` doslidzhennya problem etnichnosti na naciyi v konteksti nauky` derzhavnogo upravlinnya. Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya, Rel. 2(37), 42-48 pp. 

14. Smit Entoni D. ( 2009). Kul`turni osnovy` nacij. Iyerarxiya, zapovit i respublika, Naukove vy`dannya,  Tempora, Kyiv, 312 p. 

15. Stepy`ko M. (2011). Ukrayins`ka identy`chnist`: fenomen i zasady` formuvannya : monografiya,  NISD, Kyiv, 336 p. 

16. Smy`t Entony` D. (2004). Nacy`onaly`zm y` moderny`zm. Kry`ty`chesky`j obzor sovremennыx teory`j y` nacy`onaly`zma, transl.from english by A. Smy`rnova, M.: Praksy`n, 454 p. 

17. Smit Entoni D. (1994). Nacional`na identy`chnist`, transl.from english by P. Tarashhuka, Osnova, Kyiv, 224 p. 

18. Malanyuk Ye. (1992). Nary`sy` z istoriyi nashoyi kul`tury`, AT «Oberegy`», Kyiv, 80 p.  

19. Vyrost J. (1989). Nacyonal`noe samosoznanye: problemy opredelenye y` analyza. Fylosofskaya y` socyologycheskaya mysl`..Rel. 7. 21-28 pp.  

20. Armstrong J. (1982). Nations before nationalism, University of North Carolina Press,  411p. 

21. Anderson B. (2001). Uyavleni spil`noty`. Mirkuvannya shhodo poxodzhennya j poshy`rennya nacionalizmu, transl.from english by V. Morozova,  Kry`ty`ka, Kyiv, 276 p.

22. Connor W. (1994). Nation is a Nation, is a State, is a Ethnic Group, is a... Hutchinson, J. and Smith A. (eds.), Nationalism, Oxford; New York, 392 p. 

23. Konnor V. (2000). Koly sformuvalasya naciya? Nacionalizm: Antologiya, O. Procenko, V. Lisovy`j. (eds.), Smoloskyp, Kyiv, 529-537 pp.  

24. Zelins`ka Ye. (2009). Nacional`na samosvidomist` ta faktory` yiyi formuvannya. Filosofs`ki problemy gumanitarnyh nauk. Zb. naukovy`x pracz`. http://www.info-library.com.ua/books-text-11405.html 

25. Bojko S. (2005). Teorety`ko-metodologichni zasady` doslidzhennya nacional`noyi samosvidomosti ukrayins`kogo narodu.  Mul`ty`versum. Filosofs`ky`j al`manax: Zb. nauk. pracz`, Rel.. 45, Ukrayins`ky`j centr duxovnoyi kul`tury`, Kyiv, 51–59 pp. 

26. Shy`lz E. (2001). Naciya, nacional`nist`, nacionalizm i gromadyans`ke suspil`stvo. Nezalezhny`j kul`turologichny`j chasopy`s «Yi», Ch. 21, Gromadyans`ke suspil`stvo – Ukrayina.  http://www.ji.lviv.ua/n21texts/shilz.htm  

27. Gromakova N. (2013). Sociokulturny`j prostir yak chynnyk transformaciyi identychnosti. Gileya: naukovy`j visny`k, Rel. 75, 370-373 pp. 

28. G`rinfeld L. (2000). Typy` nacionalizmu. Nacionalizm: Antologiya, O. Procenko, V. Lisovy`j (eds.), Smoloskyp, Kyiv, 692 p, 697-699 pp. 

29. G`ibernau M.(2012).  Identy`chnist` nacij, Tempora, Kyiv, 304 p.  

30. Kresina I. (1998). Nacionalna svidomist`: sutnist`, osnovni skladovi ta rivni funkcionuvannya, Nova polityka, Rel. 3, 12–14 pp. 

31. Zhmy`r V. (1991). Na shlyaxu do sebe: istoriya stanovlennya ukrayins`koyi nacional`noyi samosvidomosti, Filosofska i sociologichna dumka, Rel. 4, 136-152 pp.

Terlyuk I."The phenomenon of the nation and naciogenesis in the context of (national) state formation." https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2022/phenomenon-nation-and-naciogenesis-context