Про оплату праці працівників закладів освіти в умовах воєнного стану

2022;
: 70-76

Ostapenko L." On remuneration of employees of educational institutions under martial law ."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

24 лютого 2022 р. відбулось вторгнення російських військ на територію України, що заставило державні органи прийняти воєнне положення в країні. Внаслідок чого постає цілий ряд питань як діяти в воєнний стан різноманітним сферам і об’єктам. Важливим моментом у даному контексті являється освітня сфера, а саме особливості її правового регулювання  оплати праці працівників закладів освіти в мовах воєнного стану.

В роботі було охарактеризовано основні нормативні акти, які регулюють діяльність  освітньої сфери, під час воєнного стану в державі.  Наведено головні обов’язки керівників закладів освіти по підтримці і функціонуванню працівників у режимі воєнного стану.

Акцентована увага на тому, що запровадження воєнного стану в Україні є жорсткою необхідністю, яка виникла в результаті воєнної агресії зі сторони Російської Федерації, а також Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Кодексах України: Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, наказах МОН України та інших центральних органів виконавчої влади.

Здійснено аналіз змісту вимог і пояснень МОН України (накази, листи) в частині: дотримання роботодавцями вимог законодавства про працю стосовно дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та відпочинку, максимальний робочий час; заборони роботодавцям примушувати працівників писати заяви про відпустку; особливостей праці працівників освіти на дистанційній основі з дотриманням відповідного режиму роботи; здійсненням моніторингу зі сторони роботодавця за роботою працівника і результатами його трудової діяльності.

Охарактеризовано порядок обчислення заробітної плати працівників закладів освіти, за умов, коли окремі заняття не проводились з незалежних від працівника освіти причин.

З’ясовано особливості освітньої  діяльності працівників, які на сьогодні є добровольцями територіальної оборони з поширенням і забезпеченням гарантій їх правового і соціального статусу, що пов’язаний в окремих випадках з індивідуальним графіком роботи в сфері освіти.

  1. Pro orhanizatsiyu trudovykh vidnosyn v umovakh voyennoho stanu [On employment]. № 2136-IKH  (2022). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text. [in Ukrainian].
  2. Pro pravovyy rezhym voyennoho stanu [On employment]. № 389-VIII, st. 250 (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. [in Ukrainian].
  3. Pro zatverdzhennya Ukazu Prezydenta Ukrayiny «Pro vvedennya voyennoho stanu v Ukrayini» [On employment].  № 2102-IX  (2022). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text. [in Ukrainian].
  4. Konstytutsiya Ukrayiny [On employment]. № 254k/96-VR st. 141 (1996). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].
  5. Pro praktyku zastosuvannya trudovoho zakonodavstva u haluzi osvity i nauky pid chas diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu [On letter]. MON Ukrayiny №1/3378-22 (2022). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu. [in Ukrainian].
  6. Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny. [On employment]. № 322-VIII, st. 375 (1971). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. [in Ukrainian]. [in Ukrainian].
  7. Pro osnovy natsionalʹnoho sprotyvu [On employment]. № 1702-IX, st. 339 (2021). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text. [in Ukrainian].
  8. Pro mobilizatsiynu pidhotovku ta mobilizatsiyu [On employment]. № 3543-XII, st. 416 (1993). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text. [in Ukrainian].
  9. Pro viysʹkovyy obovʺyazok i viysʹkovu sluzhbu [On employment]. № 2232-XII, st. 385 (1992). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12. [in Ukrainian].