Проблеми та напрями удосконалення національного законодавства у сфері охорони здоров’я

2022;
: 128-134

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Kapitan O. Problems and directions of improving national health legislation.

1
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv Ph. D

В статті на основі на основі аналізу чинного національного законодавства визначити основні проблеми правового регулювання охорони здоров’я в Україні та окреслити напрями удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері. Відзначається, що процес формування якісної та ефективної національної нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я в Україні обтяжений цілою низкою проблем. Більшість запропонованих проєктів не сприяють ефективному вирішенню проблем, які пов’язані з охороною здоров’я, а лише фактично їх поглиблює. Наслідком цього є зменшення тривалості життя, збільшення смертності, зростання захворювань інфекційними та неінфекційними хворобами, масове поширення вірусних хворіб тощо.

Висновується, що лише якісні реформи у національному законодавстві спосібні створити міцний фундамент для розвитку успішної держави. Відтак пропонується, по-перше, у майбутньому розглянути та ухвалити цілу низку законів (які розглядаються у публікації); по-друге, кардинального реформування потребує фінансування сфера охорони здоров’я, та, як нами неодноразово зауважувалося, впровадження обов’язкового медичного страхування, зокрема у сучасних умовах війни.

1. Natovska K. B. (2003). Dzherela pravovoho rehuliuvannia vidnosyn u sferi okhorony zdorovia v Ukraini.[Sources of legal regulation of relations in the field of health care in Ukraine]. Zakonodavstvo Ukrainy, naukovo-praktychni komentari (dodatok do Yurydychnoho zhurnalu). No 2. P. 45–51. [in Ukrainian].

2. Prava liudyny v haluzi okhorony zdorovia. (2015). [Human rights in the field of health care]. In-t prav. doslidzh. i stratehii; uporiad. i zah. red. Rokhanskyi A. O.. Kharkiv: Prava liudyny. 126 p. [in Ukrainian].

3. Karamyshev D. V. (2006). Stratehichne upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v systemi okhorony zdorovia: derzhavni mekhanizmy. [Strategic management of innovative processes in the health care system: state mechanisms]Monohrafiia. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». 304 p. [in Ukrainian].

4. Myskevych T. (2014). Reformuvannia systemy okhorony zdorovia v Ukraini. [Reforming the healthcare system in Ukraine]. URL:http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=:refo...(Accessed: 03.06.2022). [in Ukrainian].

5. Proekt «Natsionalna stratehiia pobudovy novoi systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015 – 2025». [The project «National strategy for building a new healthcare system in Ukraine for the period 2015-2025»]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT1138 (Accessed: 03.06.2022). [in Ukrainian].

6. Korsakov S. A. (1999). Meditsinskiy kodeks kak pervyy shag k meditsinskomu pravu. [The Medical Code as the first step towards medical law.]. Meditsinskiy vestnik. No 8 (123). Р. 13–17. [in Russian].

7. Stetsenko S. H., Stetsenko V. Yu., Seniuta I. Ya. (2008). Medychne pravo Ukrainy. [Medical Law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv «Pravova yednist», 2008. 507 p. [in Ukrainian].

8. Shvets Yu. Yu. (2018). Rozvytok ta suchasnyi stan natsionalnoho zakonodavstva pro prava osoby na okhoronu zdorovia. [The development of the current state of national legislation on the rights of an individual to the protection of health]. Porivnialno-analitychne pravo. No 5. P. 99–102. [in Ukrainian].

9. Shemshuchenko Yu. O. (1995). Teoretychni problemy formuvannia pravovoi derzhavy. [Theoretical problems and the formation of a legal power]. Pravo Ukrainy. No12. P. 7–10. [in Ukrainian].