Становлення екологічних обов’язків людини і громадянина: міжнародні стандарти

Bek U.
"Establishment of environmental responsibilities of humans and citizens: international standards"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті визначено та проаналізовано міжнародні стандарти становлення екологічних обов’язків людини і громадянина, зокрема передумови та умови їх становлення, основні етапи їх розвитку та особливості закріплення на законодавчому рівні. З’ясовано, що інститут екологічних обов’язків як цілісне утворення характеризується єдністю змісту, яка виражається в загальних положеннях, правових принципах або сукупності використовуваних правових понять, єдності правового режиму регульованих суспільних відносин. Внаслідок цього інститут екологічних обов’язків є унікальним, виконує лише властиві йому функції і не дублюється іншими структурними компонентами системи права. Проведений аналіз міжнародних правових актів з охорони навколишнього середовища дозволив висновувати про доволі “запізніле” (визнання екологічних прав та обов’язків у системі прав людини і громадянина та офіційного їх закріплення спочатку в міжнародному, а в подальшому – у національних законодавствах.

1. Ekologichne pravo Ukrayiny`. [Environmental law of Ukraine]. Akademichny`j kurs: Pidruchny`k (20008). Za zag. red. Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv: TOV “Vy`davny`cztvo “Yury`dy`chna dumka” Publ. 720 p. [in Ukrainian]. 2. Stokgol`ms`ka deklaraciya (Konferenciya Organizaciyi Ob'yednany`x Nacij z problem otochuyuchogo seredovy`shha) vid 16.06.1972 r. [Stockholm Declaration (United Nations Conference on the Environment) of 16 June 1972]. Baza dany`x “Zakonodavstvo Ukrayiny`” / VR Ukrayiny`. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_454 (Accessed: 21.04.2022) [in Ukrainian]. 3. Deklaraciya Rio-de-Zhanejro z navkoly`shn`ogo seredovy`shha i rozvy`tku. [Rio Declaration on Environment and Development]. Baza dany`x “Zakonodavstvo Ukrayiny`” / VR Ukrayiny`. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_455 (Accessed: 21.04.2022) [in Ukrainian]. 4. Orgus`ka konvenciya (Konvenciya pro dostup do informaciyi, uchast` gromads`kosti v procesi pry`jnyattya rishen` ta dostup do pravosuddya z py`tan`, shho stosuyut`sya dovkillya). [Aarhus Convention (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters)]. Baza dany`x “Zakonodavstvo Ukrayiny`” / VR Ukrayiny`. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text (Accessed: 21.04.2022) [in Ukrainian]. 5. Bondarenko V. V. Ekologichni prava yak ob'yekt pravovoyi oxorony`. [Environmental rights as an object of legal protection]. Aktual`ni problemy` prava: teoriya i prakty`ka: zb. nauk. pr. Sxidnoukrayins`ky`j nacional`ny`j universy`tett im. Volody`my`ra Dalya. 2011. No. 21. P. 120–127 [in Ukrainian]. 6. Konstitutsiya Azerbaydzhanskoy Respubliki. [The Constitution of the Azerbaijan Republic.]. URL: https://www.legislationline.org/download/id/4668/file/Azerbaijan_Const_1... (Accessed: 17.01.2022) [in Russian]. 7. Konstitutsiya Respubliki Armeniya. [Constitution of the Republic of Armenia]. URL: https://wipolexres.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/am/am038ru.pdf (Accessed: 17.01.2022) [in russian]. 8. Konstitutsiya Chekhii (Cheshskoy Respubliki). [Constitution of the Czech Republic (Czech Republic).]. URL: https://www.legislationline.org/ru/documents/id/14764 (Accessed: 17.01.2022) [in russian]. 9. Konstitutsiya Respubliki Belarus. [Constitution of the Republic of Belarus.]. URL: https://kodeksyby.com/konstitutsiya_rb.htm (Accessed: 17.01.2022) [in russian]. 10. Konstitutsiya Finlyandii. [Constitution of Finland.]. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/ ru19990731_20111112.pdf (Accessed: 17.01.2022) [in russian].