Відповідальність, що випливає зі шлюбу

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено питання видів, підстав та заходів взаємної відповідальності дружини та чоловіка. Визначено, що відповідальність, яка випливає зі шлюбу – це взаємна відповідальність дружини та чоловіка за поведінку під час укладення шлюбу, у шлюбних відносинах та за порушення прав один одного як батьків після розірвання шлюбу. Заходами відповідальності, що застосовуються в цих випадках є: несприятливі наслідки для недобросовісного подружжя за недійсності шлюбу; зменшення одному з подружжя частки у спільній сумісній власності через винну протиправну поведінку; позбавлення одного з подружжя права на одержання аліментів або обмеження його строком через винну протиправну поведінку; покладення на одного з подружжя обов’язку з відшкодування майнової і (або) моральної шкоди, завданої його протиправною винною поведінкою щодо другого з подружжя.

1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)]. Available at: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html 
2. Grazhdanskii kodeks Frantsii (Kodeks Napoleona) [French Civil Code] Predislovie V. N. Zakhvataev per. s frants., prilozheniya V. N. Zakhvataev. K.: Alerta, 2016. 1156 p. 
3. Apopiy I.V. Zakhody vidpovidal'nosti u simeynomu pravi Ukrayiny [Activities liability in Ukrainian family law] Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Zbirnyk naukovykh prats'. Seriya: Yurydychni nauky. 2016. vol. 845. p. 239–243. 
4. Simeynyy kodeks Ukrayiny: naukovo-praktychnyy komentar [The Family Code of Ukraine: the scientific and practical commentary] Zhylinkova I.V., Antoshkina V. K., D”yachkova N. A., Moskalyuk V. Yu. ta in. Za red. Zhylinkovoyi I. V. Kharkiv: Ksylon Publ, 2008. 855 p. 
5. Simeynyy kodeks Ukrayiny: Naukovo-prakt. Komentar [The Family Code of Ukraine: the scientific and practical commentary]  S. Ya. Fursa [ta in.] ; zah. red. S. Ya. Fursa ; Tsentr pravovykh doslidzhen' Fursy. Kiev : Vydavets' Fursa S. Ya. ; Kyiv : KNT Publ, 2008. 1248 p. (Seriya “Tsyvilistyka”). 
6. Romovs'ka Z. V. Simeynyy kodeks Ukrayiny: nauk.-prakt. komentar: zi zm. ta dop. stanom na 1 veresnya 2008r. [The Family Code of Ukraine: the scientific and practical commentary] Z. V. Romovs'ka. Kyiv : “Pravova yednist'” Publ, 2009. 432 p. 
7. Simeyne pravo Ukrayiny [Ukrainian Family Law] Biryukov I. A., Hopanchuk V. S., Zaika Yu. O. ta in. ; za red. V. S. Hopanchuka. Kyiv : Istyna Publ, 2002. 356 p. 
8. I. S. Kanzafarova. Maynova vidpovidal'nist' podruzhzhya za zobov’yazannyamy [Property liability for the obligations of marriage] Materialy 71-yi naukovoyi konferentsiyi profesors'ko-vykladats'koho skladu ekonomiko-pravovoho fakul'tetu Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I. I. Mechnykova, 23–25 lystopada 2016 roku m. Odesa : [zbirnyk] ONU im. I.I. Mechnykova, EPF; vidp. red. O. O. Nihreyeva. Odesa : Astroprynt Publ, 2016. pp. 88–92.