Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів

Vatamanyuk L. "National-legal harmonization of the institute of justice in the system of integration processes".http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено проблему національно-правової гармонізації інституту правосуддя в
системі інтеграційних процесів та визначено шляхи приведення національного
законодавства про інститут правосуддя відповідно до міжнародних стандартів.
Фундаментальність гармонізації законодавства України про інститут правосуддя із
міжнародними стандартами безпосередньо залежить від етапів її реалізації. Пропонуємо
виокремити такі етапи гармонізаційних процесів у сфері судоустрою та статусу суддів:
етап формування національно-правого механізму/програми гармонізації законодавства
України, судоустрій та статус суддів із міжнародними стандартами; етап порівняльно-
правового аналізу та правової експертизи; етап активної модернізації; етап реалізації
гармонізаційних процесів.
З’ясовано, що без запровадження мобільних та продуктивних заходів процес
приведення національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів ООН,
РЄ, ЄС фактично залишатиметься на рівні проголошень і побажань, а приєднання
України до міжнародних правових актів, що закріплюють міжнародні стандарти,
матиме радше політичний, а не міжнародно-правовий характер.

1. Baitin M. I. Pravo i pravovaya sistema : voprosy sootnosheniya [Law and legal system: questions
of correlation]. – Pravo i politika. – No4. – 2000. Available at: http://elib. org. ua/politics/ua_readme.
php?subaction=showfull&id=1096455132&archive. 2. Salenko O. V. Harmonizatsiia zakonodavstva
Ukrainy pro sudoustrii i status suddiv iz mizhnarodnymy standartamy [Harmonization of the Ukrainian
legislation on the judiciary and the status of judges with international standards]. – Kyiv: Alerta Publ,
2016. – 276 p. 3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”
/ VR Ukrainy. 4. Opryshko V. F. Teoretychni ta praktychni aspekty mekhanizmu harmonizatsii
zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom [Theoretical and practical aspects of the mechanism of
harmonization of Ukrainian legislation with international law]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva
Ukrainy z mizhnarodnym pravom: Materialy nauk. -prakt. konf., m. Kyiv, zhovt. 1998 r. Kyiv, 1998. –
pp. 11–25. 5. Tikhomirov Yu. A. Kurs sravnitel’nogo pravovedeniya [Comparative Law Course]. –
Moscow: Norma Publ, 1996. – 432 p. 6. Marchenko M. N. Sravnitel’noge pravovedeniya. Uchebnik dlya
yuridicheskikh vuzov [Comparative law]. – Moscow: Zertsalo Publ, 2001. – 560 p. 7. Rabinovych P. M.
Zakonodavstvo Ukrainy ta normy mizhnarodnoho prava: kryterii vidpovidnosti [Legislation of Ukraine
and norms of international law: eligibility criteria]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z
mizhnarodnym pravom: Materialy nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, zhovt. 1998 r. – Kyiv, 1998. – pp. 251–256.
8. Liukhterkhandt O. Do problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z Yevropeiskoiu konventsiieiu
pro zakhyst prav i osnovnykh svobod liudyny [The issue of harmonization of Ukraine’s legislation with
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Problemy
harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy naukovo-praktychnoi
konferentsii Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Kyiv, 1998. – pp. 57–58.
9. Parkhomenko N. M. Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z yevropeiskym ta mizhnarodnym
pravom: metody, etapy, vydy [Harmonization of Ukrainian legislation with European and international
law: methods, stages, types]. – Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2012. – No. 1. – pp. 338–343.