Гарасимів Т. З., Голинська М. І. Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір

Harasymiv T. Z., Golinskaya M. I. Legal determinationofbehavior:historical-theoretical measurement

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти
2
Львівський торговельно-економічний університет кандидат юридичних наук старший викладач кафедри теорії держави і права

Досліджено  особливості  поняття  поведінки,  сутнісний  зміст  якої  на  сучасному
етапі  трансформації  суспільства  розкривається  через  такі  категорії  і  поняття,  як
«людина»,«соціум»,«діяльність»,«суспільні»  і«виробничі  відносини»,«суспільне
життя»,«особистість»  тощо.  Поведінку  розглянуто  як  сукупність  послідовних  учинків
або  систему  дій  людини,  як  практичну,  реальну  або  реалізовану  дію,  яка,  найперше,  є
різновидом  поведінки,  осмисленим  комплексом  учинків.  Доведено,  що  свідома, 
цілеспрямовано  сформована  активна  поведінка  людини  як  діяльність  –  запорука
ефективних, доцільних змін життєдіяльності сучасного українського суспільства.

1. Filosofiia polityky [Philosophy of politics]: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk/ [avt.-uporiad.: V. P. Andrushchenko ta in.]. – K.: Znannia Ukrainy, 2002. – P. 188. 2. Shchepanskyi Ya. Эlementarnыe poniatyia sotsyolohyy [Elementary concepts of sociology] / Yan Shchepanskyi. – M., 1969. – P. 85. 3. Spyvak V.A. Orhanyzatsyonno epovedenye y upravlenye personalom [Organizational behavior and personnel management] / V. A. Spyvak. – SPb., 2000. – P. 52, 53.4. Sotsyalnaia psykholohyia: kratkyi ocherk [Social psychology: a short essay] / podobshch. red. H. P. Predvechnoho y Yu. A. Sherkovyna. – M.: Polytyzdat, 1975. – P. 67. 5. Harasymiv T. Z. Rol pratsivnykiv OVS u zapobihanni deviantnii povedintsi: osobystisno tsentrovanyi pidkhid [The role of ATS employees in preventing deviant behavior: a personally centered approach]: monohrafiia / Taras Zenoviiovych Harasymiv. – Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2013. – 392 p. 6. Harasymiv T. Z. Filosofema deviantnoi povedinky [Philosopher of deviant behavior]: monohrafiia / Taras Zenoviiovych Harasymiv. – Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2013. – 356 p. 7. Sotsiolohiia: korotkyi sotsiolohichnyi slovnyk [Sociology: a short sociological dictionary] / pid zah. red. V. I. Volovycha. – K.: Ukrainskyi Tsentrdukhovnoi kultury, 1998. – P. 43.