РЕСТАВРАЦІЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА З КАМЕНЮ – ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра архітектури та реставрації

Розглянуто реставраційні дипломні роботи виконані студентами спеціальності «реставрація творів мистецтва з каменю». Проаналізовано виклики, з якими зустрілися студенти, та методика і аргументація запропонованих відповідей

Бевз М.В., Стасюк О.С. Реставрація творів мистецтва з каменю. Вибрані дипломні роботи студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва з каменю». Магістри, спеціалісти, бакалаври. Випускники 2016 р. – Львів, видавництво Львівської політехніки, 2017, с. 45.

Бевз М.В., Стасюк О.С. Реставрація творів мистецтва з каменю. Вибрані дипломні роботи студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва з каменю». Магістри, бакалаври. Випускники 2017 р. – Львів, видавництво Львівської політехніки, 2018, с. 50.

Гуцуляк Р.Б., Стріленко Ю.М. Науково-реставраційні дослідження залишків мурувань Успенського собору в с. Крилос Галицького р-ну. В кн.: Збереження та використання культурної спадщини України: Проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. Галич, 4—6 листопада 2004. Галич, 2004.

Державні будівельні норми України. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів невиробничої сфери: реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини. ДБН В.3.2-1-2004.

Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры.  Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с.

Сердюк О.М., Гуцуляк Р.Б., Коренюк Ю. О, Скляр С. М. Науково-реставраційні дослідження та виконання невідкладних консерваційних робіт на церкві Спаса на Берестові. В кн.: Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – Київ, 2003.