ВИХІДНІ ДАНІ І ВИМОГИ ДО ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра Архітектури та реставрації
3
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто перший етап розробки проєкту реконструкції історичного житлового будинку, а саме вивченню вихідних даних (інвентарних планів та технічного стану будинку), а також нормативних вимог до реконструкції таких будинків.
Обстеження технічного стану житлового будинку виконується з метою встановлення ступеня фізичного зносу, визначення можливості сприйняття несучими конструкціями додаткових навантажень і, у разі потреби, розроблення заходів щодо підсилення цих конструкцій, зміцнення ґрунтів основ і підсилення фундаментів, а також для подальшого моніторингу.
Для подальшої роботи необхідно вивчити нормативні вимоги до реконструкції житлових будинків, адже нормативні вимоги та обмеження, що накладаються на проєкт реконструкції, мають містобудівне, архітектурне і конструктивно-технічне спрямування. Планувальні вимоги ставлять перелік завдань, необхідних для створення сучасних умов проживання.

Derzhavni Budivelni Normy Ukrainy (2019) State building norms of Ukraine, 2009. Reconstruction, repair, restoration of construction objects. Residential buildings. Reconstruction and overhaul. DBN B.3.2-2-2009 - Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine

Derzhavni Budivelni Normy Ukrainy (2009) State building norms of Ukraine, 2000. Urban planning. Planning and construction of urban and rural settlements. DBN 360-92 **. The official edition. - Kyiv: Ministry of Construction and Architecture of Ukraine.

Dyomin M.M., Bivalina M.V. (2005).Urban planning and socio-economic issues of reconstruction of the five-storey large-panel building // Urban Planning and Spatial Planning. - К .: КNYBА, Vup. 20. - p. 90-94

Klyushnichenko E.E. (2015). Management of urban development: a textbook. - К .: КNYBА, - 160 р.

Novosad, I. G. (2015). Foreign experience of reconstruction of typical residential buildings. Urban planning and territorial planning, (58), p. 310-314.

Pekarchuk O. P. (2018). Comparative analysis of the process of renovation of historical buildings in Ukraine and Poland. Modern problems of architecture and urban planning, (51), - p. 88-94.

Pekarchuk O. P. (2014). Analysis of the regulatory framework for the reconstruction of multi-apartment buildings of the late 19th and early 20th centuries. in Lviv. - KNUBA: Modern problems of architecture and urban planning. Issue 36. - p. 171-179