МОЖЛИВОСТІ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТ НА ПРИКЛАДІ ВУЛИЦІ ЗАМКОВОЇ У МІСТІ ЛЬВІВ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації

Ревіталізація промислових територій є важливою складовою ефективного розвитку міст. Така практика уже поширена в багатьох країнах світу. В Україні є не багато реалізованих об’єктів, але щороку їх стає більше. В статті розглядається практичний досвід ревіталізації з інших країн та виокремлено застосовані підходи. Спільні та відмінні для різних проектів.  Проведено дослідження промислової території на вулиці Замковій, у Львові. Авторами виділено складні питання у розвитку території та сформовано власні принципи для ефективного розвитку ділянки. Акцентується на: необхідності використання міжнародного досвіду для впровадження в Україні найкращих проектів з уникнення багатьох проблем та необхідності подальшого дослідження питання ревіталізації промислових територій міст.

Гнатюк Л.Р., Мельник М.В.(2019). Ревіталізація промислових об’єктів на прикладі м. Київ / Л.Р. Гнатюк, М.В. Мельник // Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць / Мистецтвознавство. - К.: НАУ, Вип. 16., C.53–68. doi:10.18372/2415-8151.16.14330.

Левченко О.В., Біркентале В.В. (2020). Ревіталізація: історія, досвід і перспективи просторового розвитку / О. В. Левченко, В.В. Біркенале // Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вип. 1. Том 2., С. 305-310.

Сич О. А. (2016). Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст / О. А. Сич // Європейські перспективи. Вип. 1. С. 27-33. [online] Доступно: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/evpe_2016_1_6.pdf. [Дата звернення 9 Серпня 2023].

Сич O.А. (2020). Ревіталізація як складова стратегії розвитку міста. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна» 0(99), с. 66-73. doi: 10.26565/2311-2379-2020-99-07.

About the development. [online] Доступно: https://www.kingscross.co.uk/about-the-development [Дата             звернення 9 Серпня 2023].

King west village - A neighbourhood guide by Shane SHANE. [online] Доступно: https://soldbyshane.com/area/king-west-village/ [Дата звернення 9 Серпня 2023].

Torontosavvy (1970) The two kings, Toronto Savvy. [online] Доступно: https://torontosavvy.me/tag/the-two-kings/ [Дата звернення 9 Серпня 2023].

Urban planning hafencitycom. [online] Доступно: https://www.hafencity.com/en/urban-development/urban-planning [Дата звернення 9 Серпня 2023].

Who we are BAM. [online] Доступно: https://www.bam.co.uk/how-we-do-it/case-study/coal-drops-yard -            king-s-cross [Дата звернення 9 Серпня 2023].

Wickens S. (2016) Downtown toronto went all in with a pair of Kings, The Globe and Mail. [online] Доступно: https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/propert... [Дата звернення 9 Серпня 2023].