ОСОБЛИВОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра Архітектури та реставрації

Стаття присвячена актуальним проблемам щодо реконструкції житла в Україні, а також шляхам її вирішення. Висвітлюється вітчизняний та зарубіжний досвід перепланування існуючих квартир,  реконструкції  історичної забудови з надбудовою мансард, додаткових поверхів або без них.

У сучасній міській забудові сьогодні існує значний фонд житлових будинків з попередніх історичних епох і стилів. Стан плaнyвaння пepeвaжнoï бiльшocтi будинків не yзгoджyєтьcя із cyчacними caнiтapними, пpoтипoжeжними тa фyнкцioнaльними вимoгaми і не відповідають сучасним умовам проєктування. Taкий cтaн вимaгaє фахової роботи  cпeцiaліcтiв, здaтниx виpiшyвaти зaзнaчeнi пpoблeми.

State building norms of Ukraine, 2009. Reconstruction, repair, restoration of construction objects. Residential buildings. Reconstruction and overhaul. DBN B.3.2-2-2009 - Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine
State building norms of Ukraine, 2000. Urban planning. Planning and construction of urban and rural settlements. DBN 360-92 **. The official edition. - Kyiv: Ministry of Construction and Architecture of Ukraine.
Law of Ukraine "On Regulation of Urban Development", 2011 // Bulletin of the Verkhovna Rada. - 343 p.
Bilokon Y.M., 2006. Regional planning (theory and practice) / Ed. І.О. Fomin. - К .: Lohos - 256 с.
Dyomin M.M., 1995. Modern problems and methods of urban development management // Proceedings of the International. conf. "Problems of modern city management". - K., 1995 - p. 144-148.
Dyomin M.M., Bivalina MV, 2005 Urban planning and socio-economic issues of reconstruction of the five-storey large-panel building // Urban Planning and Spatial Planning. - К .: КNYBА, Vup. 20. - p. 90-94
Klyushnichenko E.E., 2015. Management of urban development: a textbook. - К .: КNYBА, - 160 с/
Linda S.M., 2009. Architectural design of public buildings and structures / SM Linda. - Lviv: Lviv Polytechnic National University - 608 p.
Neufert P., 2007. Design and construction. House, apartment, garden / P. Neufert, L. Neff: per. with him. - 3rd ed. - M .: Architecture-S. - 264 p.
Cherkes B.S., 2009. Contemporary architecture of Lviv between historicism and restorationism.
Cherkes B.S., Petryshyn G.P., Konyk S.I., 2018. Intensification of building a historically formed city (on the example of Lviv) // Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic. Architecture, №. 893. - p. 129-138.
https://doi.org/10.21005/pif.2018.33.C-06