ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
N. Hryniv, H. Podvalna

Lviv Polytechnic National University Department of Marketing and Logistics

Проаналізовано транспортну послугу за параметрами якості та ціни, виокремлено основні фактори, які формують попит на транспортні послуги. Проаналізовано фактори, котрі детермінують поняття якості транспортної послуги в контексті її оцінювання споживачем.

Досліджено, як впливають коливання ціни транспортної послуги на попит на неї залежно від базових характеристик самої послуги. Проаналізовано наукові підходи до чинників, які актуалізують потребу в транспортуванні. Дослідження здійснюється з метою вивчення передумов формування попиту на транспортні послуги.

На підставі проведених досліджень було встановлено, що атрибутами, які визначають поняття якості транспортної послуги, є матеріальні атрибути, довіра з боку клієнта та вірогідність її надання, компетенція, комунікативність та клієнто- орієнтованість виконавця, безпечність та доступність самої послуги. Обґрунтовано, що вплив доходу та ціни на величину попиту на ринку транспортних перевезень є то значніший, що більш факультативним є характер потреби у перевезенні і навпаки. Визначено, що кожна індивідуальна транспортна послуга, виокремлена із загальної їх маси потреб у транспортуванні, є наслідком первинної потреби, що зумовлює потребу у транспортуванні, просторовою та часовою відстанню між пунктами відправки та призначення, конкретним вантажем/пасажиром чи групою вантажів/пасажирів.

Результати дослідження є важливими для розвитку фундаментальних знань про ринок транспортних послуг. Вони будуть корисними для подальшого розвитку теорії та практики управління транспортним підприємством на ринкових засадах.

1. Галабурда В. Г. Транспортный маркетинг: учебник / В. Г. Галабурда, Г. В. Бубнова,  Е. А. Иванова и др..; под ред. В. Г. Галабурды. – М.: ФГОУ “Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте”, 2011. – 452 с. 2. Смерічевська С. В. Стратегія формування транспортно-логістичних кластерів України: інноваційний та інтелектуальний підходи: монографія / С. В. Смерічевська, Т. В. Ібрагімхалілова. – Донецьк: ВІК, 2013. – 360 с.  3. Чухрай Н. І. Формування ланцюгів поставок: питання теорії і практики: монографія /  Н. І. Чухрай, О. Б. Гірна. – Львів: Видавництво “Інтелект-Захід”, 2006. – 231 с. 4. Шевченко М. В. Логистика транспортных услуг: анализ возможностей и прогнозирование потребностей /  М. В. Шевченко. – Ростов: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2012. – C. 150. 5. Rosa G.: Usługi transportowe. Rynek – Konkurencja – Marketing / G. Rosa. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. – 216 c. 6. Siedl M. Integracja transportu w systemach logistycznych / M. Siedl,  L. Simak // Zeszyt naukowy “Logistyka i transport”. – 2012. – № 1 (8) – С. 159–169. 7. Szymonik A. Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw / A. Szymonik, I. Mowak, J. Szymonik. – Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2013. – 323 c. 7. 3rd Party Logistics Study-2010, 2012, 2015 [PDF documents]. http://www.3plstudy.com/downloads/previous-studies/ (23 лютого 2015 р.)