ПЕСПРЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Authors: 

Falovych V.A.

Ternopil Ivan Puluj National Technical Universite

В умовах політичної і економічної кризи, військового конфлікту, анексії частини території важливо активізувати експортно-імпортну політику в діяльності українських промислових підприємств. Досліджено стан процесу інтернаціоналізації промислових підприємств в умовах зміни ринків збуту. Виявлено, що особливості процесу інтернаціоналізації промислових підприємств в Україні пов’язані з економічною і політичною кризами, високим рівнем корупції в країні, невідповідністю систем стандартизації і метрології нормам ЄС, відсутністю досвіду ведення переговорів зі зарубіжними партнерами. Встановлено, що приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі розширює перспективи залучення українських виробників промислової продукції до міжнародних ланцюгів поставок.

1. Вклад Украины в мировой автопром (2016) Available at: http://cardiagram.com.ua/vklad-ukrainy-v-mirovoy-autoprom-4790.html/2. 2. В Украине начал работу завод по производству автокомпанентов (2016) Available at: http://news.infocar.ua/v_ukraine_nachal_rabotu_zavod_po_ proizvodstvu_ avtokomponentov_107173.html 3. Глибоке європейське занурення (2016) Available at: http://tyzhden.ua/Economics/155923 4. Українські виробники проведуть переговори з найбільшими торговими мережами Австрії Available at: http://austria.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/47391-ukrajinsyki-virobni.... 5. 5 міфів щодо європейських квот (2016) Available at:: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/02/8/7044441/ 6. Що змінилося в українській економіці від Угоди про асоціацію – дослідження (2016) Available at: http://www.eurointegration.com.ua /articles/2016/05/18/7049377/ 7. Chmielecki M., Sułkowski Ł. (2009) Rozwiązywanie kryzysów w negocjacjach międzykulturowych, Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, t. 10, z. 3, 249-256. 8. Cieślik J. (1987). Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa. 9. Hollensen S. (1998). Global Marketing. A Market-responsive Approach, Prentice Hall Europe. 10. Johanson J., Wiedersheim-Paul F. (1975). The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases, „Journal of Management Studies”, October. 11. Korth C. M. (1985). International Business: Environment and Management. 2 ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 12. Vklad Ukrayny v myrovoi avtoprom (2016) Available at: http://cardiagram.com.ua/vkladukrainy-v-mirovoy-autoprom-4790.html/2. 13. V Ukrayne nachal rabotu zavod po proyzvodstvu avtokompanentov (2016) Available at: http://news.infocar.ua/v_ukraine_nachal_rabotu_zavod_po_proizvodstvu_ avtokom¬ponentov_ 107173.html 14. Hlyboke yevropeiske zanurennia (2016) Available at: http://tyzhden.ua/Economics/155923 15. Ukrainski vyrobnyky provedut perehovory z naibilshymy torhovymy merezhamy Avstrii (2016) Available at: http://austria.mfa.gov.ua/ua/presscenter/news/47391-ukrajinsyki-virobnik.... 16. 16 mifiv shchodo yevropeiskykh kvot (2016) Available at: http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/02/8/7044441/ 17. Shcho zminylosia v ukrainskii ekonomitsi vid Uhody pro asotsiatsiiu – doslidzhennia (2016) Available at: http://www.eurointegration.com.ua /articles/2016/05/18/7049377/ 18. Chmielecki M., Sułkowski Ł. (2009) Rozwiązywanie kryzysów w negocjacjach międzykulturowych, Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, t. 10, z. 3, 249-256. 19. Cieślik J. (1987). Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa. 20. Hollensen S., (1998). Global Marketing. A Market-responsive Approach, Prentice Hall Europe. 21. Johanson J., Wiedersheim-Paul F., (1975), The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases, „Journal of Management Studies”, October. 22. Korth C. M. (1985). International Business: Environment and Management. 2 ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall