РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет Львівська політехніка

Обґрунтовано концептуальні теоретико-методологічні і методико-прикладні засади розвитку організаційних структур системи управління підприємством в умовах інтенсивного зростання мережевого середовища інформаційного суспільства. Проведено ретроспективний аналіз засад розвитку системи управління підприємством. Виділено такі її складові, як організаційна структура управління, виробнича управлінська структура, структура центрів відповідальності, структурна оболонка бізнесу та інформаційна інфраструктура. Розкрито сутність їх комплексного розвитку.

1. Друкер П. (2006) Задачи менеджмента в XXI веке, М.: Вильямс паблишинг, 261 с. 2. Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. (2004) Стратегический синергизм, СПб.: Питер, 416 с. 3. Окландер М. А. (2000) Контуры экономической логистики: [ монографія], К.: Наукова думка, 176 с. 4. Петрович Й. М. (2013) Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навч. Посіб, К.: Знання, 510 с. 5. Чухрай Н. І. (2007) Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: монографія, Львів: “ІнтелектЗахід”, 232 с. 6. Wren D. A., Bedeian A.G. (2008) The Evolution of Management Thought, Wiley. 7. Забияко С. В. (2016) Квантовый менеджмент, Available at: http://intservis.ru/article/index.php?dir=17&id=137.