ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Висвітлено підходи до формування знань, умінь та навичок керівників публічної сфери. Здійснено характеристику сучасних концепцій лідерства. Систематизовано ключові елементи лідерської компетенції держслужбовців. Розглянуто, що для сучасних лідерів публічної служби необхідні такі компетенції: професійні знання та знання законодавства, стратегічне бачення, антикризовий менеджмент, особисті якості (комунікабельність, вміння слухати, чесність та етичність, захоплення управлінням людськими ресурсами, сміливість йти на обґрунтований ризик та говорити правду керівництву, позитивність та відданість справі, аналітичні здібності, уміння мислити критично, креативність, гнучкість, амбітність, лідерство, стійкість до стресів, доброчесність), мотивація, зокрема самомотивація, знання організації, робота з командою та в команді, розвиток взаємовідносин. Розглянуто проблеми, які існують під час підготовки працівників публічної служби. Запропоновано інноваційні моделі підвищення кваліфікації керівних кадрів з урахуванням компетентнісного підходу. Обґрунтовано переваги застосування таких методів навчання публічних службовців фокус-групи, інтерв’ю перед камерою, тренінги, рольові ігри, спільні дискусії, міні-лекції.

1. Волківська Д. А. (2014)  Сучасні підходи до визначення лідерства / Д. А. Волківська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. - Вип. 115. - С. 45-47.  2. Сурай І. (2015) Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді /І. Сурай, С. Держановська// Державне управління та місцеве самоврядування, вип.. 1 (24). С. 24 3. Особливості публічного управління та адміністрування: навч. посіб. / Бакуменко В.Д., Бондар І.С., Горник В.Г., Шпачук В.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 256 с. 4. Ліпенцев А. В. (2013) Розвиток лідерства у органах публічої влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг : теоретичний та методологічний аспект / А. В. Ліпенцев // Демократичне врядування, available at : http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Lipentsev.pdf. 5. Процак К.В. (2017), Лідерство як якісна характеристика керівного персоналу публічної служби / Л.В. Галаз, К.В. Процак// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права  – Львів: Видавництво Львівської політехніки.- №17. – C.178-182.