Дивитися, щоб дивуватися: феноменологічно-етимологічний аналіз дива (науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2019.01.064
Надіслано: Березень 12, 2019
Прийнято: Квітень 16, 2019
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті про диво автор коротко розглядає історію філософії дива, в якій диво постає  як прояв значення буття та істини в явленості даного світу. Автор також з’ясовує етимологію слова «диво» й доходить висновку, що диво пов’язане з дієсловом дивитися, здатністю людини сприймати нове та небачене у старому та побаченому. Автор виділяє такі тлумачення дива, як гносеологічно-епістемологічне, онтологічне та теологічне. Методи, які застосовувалися автором для дослідження дива (етимологічний, феноменологічний, компаративістський), дозволили глибше усвідомити та зрозуміти феномен дива, виходячи з грецького значення поняття «phenomenon»: те, що являє само себе; те, що є істиною буття; неприхованістю. 

Аквінський, Тома Св. (2011).  Компендіум теології. Київ: Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського.

Еліаде, М. (2018). Пошуки. Історія та смисл в релігії. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА.

Етимологічний словник української мови. (1985). У семи томах. Т. 2. Київ: Наукова думка.

Спіноза, Б. (2005).  Теологічно-політичний трактат. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи».

Corner, M. (2007).  The Philosophy of Miracles. New York: Continuum.

Hume, D. (2007). An Enquiry concerning Human Understanding. Oxford: Oxford University Press.

Karivets, I. (2013). Contemplation, Miracle and Novelty: Towards the Foundations of Religious Experience. Sententiae, 29(2), 127-137. https://doi.org/10.22240/sent29.02.127

Kearney, R. (2006). Epiphanies of the Everyday: Towards a Micro-Eschatology. In J. P. Manoussakis (Ed.). After God: Richard Kearney and the Religious Turn in Continental Philosophy, 3-20. New York: Fordham University Press.https://doi.org/10.5422/fso/9780823225316.003.0001

Kearney, R. (2010). Anatheism: Returning to God after God. New York: Columbia University Press.

Locke, J. (1965). The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures. Chicago: Henry Regnery Company.

Manoussakis, J. P. (2009). Phenomenology and Eschatology. Farnham: Ashgate Publishing Company.

Marion, J-L. (2008). The Visible and the Revealed. New York: Fordham  University Press.

Marion, J-L. (2016). Givenness and Revelation. Oxford: Oxford University Press.https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198757733.001.0001

Swinburne, R. (1970). The Concept of Miracle. London: Palgrave Macmillan.https://doi.org/10.1007/978-1-349-00776-9