Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарюванн

2016;
: cc. 298 - 306
Authors: 

Юринець З. В., Юринець Р. В.

Розроблено методологічні підходи щодо оптимізації інноваційної діяльності та виробництва удосконаленої продукції суб’єктами господарювання. Викладено при- кладні аспекти виробництва інноваційної продукції на основі запропонованої опти- мальної стратегії розвитку. обчислено оптимальний варіант випуску удосконаленої продукції підприємства для отримання найбільшої прибутковості унаслідок реалізації виробленої продукції. На основі проведених розрахунків менеджери мають змогу виявити сприятливий та несприятливий стан ринкової кон’юнктури для певного виду продукції та покращити процес ухвалення рішень щодо збільшення чи зменшення обсягів випуску удосконаленої продукції.