Інтелектуальний аналіз математичного забезпечення процесів згортання та розгортання формул алгоритмів

Василюк А. С. Інтелектуальний аналіз математичного забезпечення процесів згортання та розгортання формул алгоритмів / А. С. Василюк, Т. М. Басюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 43–48.

Authors: 

Василюк А. С., Басюк Т. М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж

Описано означення процесів згортання формул алгебри алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано та досліджено математичне забезпечення процесів згортання та розгортання формул алгебри алгоритмів

1. Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. – Львів, 2004. – 276 с.

2. Овсяк В. АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. – Львів: Світ, 2001. – 160 с.

3. Василюк А. С. Інтелектуальний аналіз структури даних математичного забезпечення редактора формул алгоритмів / А. С. Василюк // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка” : Інформаційні системи та мережі. – 2015. – № 832 – С. 34–48.

4. Катренко А. В. Аналіз математичних моделей планування в мультипроектному середовищі / А. В. Катренко, А. С. Магац // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка” : Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 783. – С. 443–450.

5. Овсяк В. Загальна модель редактора графічних унітермів / В. Овсяк, М. Козелко // Вісник ТНТУ. – 2013. – Т. 69. – № 1. – С. 183–192.

6. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів “АбстрактАл” / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. – Львів: УАД, 2006. – № 16. – С. 99–108.