новини

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕНТІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ: ВІД ЛОНГРІДУ ДО ФІНІШИНГУ

У статті автором розглянуто проблеми, пов’язані з підвищенням актуальності телевізійних новинних програм в умовах гострої конкуренції між телебаченням та такими сучасними засобами масової комунікації, як: інформаційні стрічки новин, блоги, соціальні мережі, ютюб-канали, які в силу своїх технічних можливостей можуть забезпечити більш високу оперативність подачі контенту новин у порівнянні з традиційними телевізійними випусками.

НАУКОВИЙ VS РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Стаття присвячена висвітленню екологічної тематики в новинних програмах українського телебачення. На підставі вивчення випусків новин на загальноукраїнському телевізійному каналі “1+1” та спеціалізованому телеканалі “ЕCO TV” акцентується на важливості медіадискурсу для промоції знань з екології з метою формування загальної екологічної культури, екологічної свідомості та проекологічної поведінки громадськості. Загалом, в сучасному українському екологічному теледискурсі присутній сегмент наукового контенту, але його обсяг є незначним порівняно з розважальним.

СУЧАСНИЙ ЗАГОЛОВОК НОВИН В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ: МІЖ КЛІКБЕЙТОМ ТА ІНФОРМАТИВНІСТЮ

У сучасних Інтернет-ЗМІ  до називної, інформаційної, апеляційної, рекламної функцій заголовка долучається функція пошуку; часто заголовок виявляється єдиним прочитаним елементом публікації.   Заголовки новин створюють своєрідну медійну картину світу. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ У ЗМІ

Досліджено поняття інформаційної війни, здійснено порівняльний аналіз дефініцій інформаційної війни та інформаційного протиборства, визначено особливості та суть цих понять. На основі аналізу 63 публікацій у російських інтернет-ЗМІ різного спрямування зроблено висновок, що характерною для зазначених ЗМІ була негативна позиція щодо подій в Україні, загальна тематика матеріалів і їх ідеологічне спрямування не змінилися і сьогодні. У ході дослідження ми дійшли висновку, що поняття інформаційного протиборства ширше і охоплює поняття інформаційної війни як одного із двох його складників.

Ціннісні орієнтири регіональних телевізійних новин

У статті вивчено наступний аспект: концепція створення  новин на регіональних телевізійних каналах складається з інформування про всі сфери життя, що органічно поєднані з регіональними, національними, універсальними цінностями У таких умовах зміст новин буде сприяти формуванню здорових моральних і психологічних якостей гуманістичного світогляду національної громадської гідності.