КРИЗОВІ ПЕРІОДИ РИНКУ ДРУКОВАНИХ МЕДІА УКРАЇНИ (2000-2022 рр.)

2022;
: 38-45
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Тижневик української меншини в Польщі «Наше слово»

У науковій розвідці здійснено аналіз стану ринку в Україні друкованих медіа останніх двадцяти років. Виокремлено кризові періоди розвитку медіа, зокрема особливу увагу звернено на пандемію COVID-19. Крім каталізаторів різких змін на ринку друкованих ЗМІ України, визначено фактори, які суттєво впливають на тенденції розвитку загального медіаринку: діджиталізація, руйнування логістики, періодичних видань, відтік рекламодавців із традиційних медіа, підвищення цін на сировину, відсутність культури споживання передплатної інформації, оскільки є безкоштовна альтернатива. На споживчому ринку інформації сьогодні відбувається зміна джерел пошуку інформації, внаслідок якої першість за соціальними мережами та пошуковими сервісами. Це свідчить про те, що традиційні медіа вичерпують себе як основне джерело споживання інформації серед населення. Особливості розвитку ринку друкованих ЗМІ в Україні у період 2000-2021 рр. пов’язані з багатьма об’єктивними і взаємозалежними факторами, які мають певні і конкретні характеристики. Таку тезу підтверджує динаміка випуску газет і додатків упродовж 2013–2020 рр., коли фактично випуск друкованих медіа скоротився на 31 % . Вдалося виділити три ключові періоди: 2008 р. – економічна криза (видання скоротили свої бюджети, а деякі взагалі не втрималися на ринку); 2013–2014 рр. – друга економічна криза (скорочення редакційних бюджетів та закриття видань); 2019 р. і до 2021р. – пандемія COVID19. Сукупність трьох кризових періодів, внаслідок яких і було у досліджені виокремлено чинники, є основними характеристиками особливостей розвитку сучасного ринку друкованих медіа України. Також з огляду на російську агресію потрібно вже зараз виокремити ще один період – російсько-українська війна 2022 р., внаслідок якої повністю зруйновані логістика друку та розповсюдження друкованих медіа та рекламний ринок, а інформаційний ринок загалом зазнав значних змін.

Ринок друкованих ЗМІ переживав і досі переживає дефіцит грошей, що зґенеровує такі наслідки: 1) падіння доходів від та передплати та реклами; 2) скорочення штату у медіа; 3) скорочення фінансового винагороження праці журналістів.

1. Print Media Global Market Report 2021? // Imarc. – Режим доступу: https://www.imarcgroup.com/printadvertising-market (дата звернення 11 жовтня 2021).

2. Shafer J. What If the Newspaper Industry Made a Colossal Mistake? // Politico Magazine. – Режим доступу: https://www.politico.com/magazine/story/2016/10/newspapers-digital-first... (дата звернення 14 жовтня 2021).

3. Sheresheva M., Skakovskaya L., Bryzgalova E. The Print Media Convergence: Overall Trends and the COVID-19 Pandemic Impact. J. / Marina Sheresheva, Lyudmila Skakovskaya, Elena Bryzgalova // Risk Financial Manag. – 2021. – Vol. 14(8), – P. 364. – Режим доступу: file:///C:/Users/Administrator.L201/Downloads/jrfm-14- 00364-v3.pdf (дата звернення 11 жовтня 2021).

4. The Business Research Company // Global Print Advertising Market Trends, Strategies, And Opportunities In The Print Advertising Market 2021-2030. – Режим доступу URL: https://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=3510&type=smp (дата звернення 14 жовтня 2021).

5. Верстюк І. Майбутнє друкованих ЗМІ – продавати читачам сенси / І. Верстюк // The Lede. – Режим доступу: https://www.thelede.media/vsi-materialy/2019/12/01/347/ (дата звернення 2 жовтня 2021).

6. Випуск газет в Україні (1991–2020) // Книжкова палата України. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/statistika/periodyka2020.pdf (дата звернення 14 жовтня 2021).

7. Данькова Н. Як переживає пандемію ринок преси / Н. Данькова // Детектор Медіа. – Режим доступу: https://detector.media/rinok/article/177068/2020-05-12-yak-perezhyvaie-p... (дата звернення 14 жовтня 2021).

8. Державний комітет телебачення і радіомовлення України // Випуск друкованих ЗМІ в Україні за результатами 2020 року. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=176839&cat_id=... (останній перегляд 14 жовтня 2021).

9. Друковані ЗМІ в Україні: провальний сезон, який не закінчується // Новини Житомира. – Режим доступу: https://zt-news.org.ua/index.php?newsid=15870 (дата звернення 14 жовтня 2021).

10. Іщенко Н. Як врятувати українські медіа? / Н. Іщенко // День. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/yak-vryatuvaty-ukrayinski-media (дата звернення 11 жовтня 2021).

11. Ковалевський В. Сучасний стан і тенденції розвитку медіасфери України / В. Ковалевський // Політичний менеджмент. – 2009. – № 5(38). – с. 109–119. – Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/08/kovalevskyi_suchasnyi.pdf (дата звернення 2 жовтня 2021).

12. Ковінько О. М., Павлюк Н.М. (2016) Сучасний стан та перспективи розвитку ринку друкованої реклами в Україні / О. М. Ковінько // Економіка і суспільство. – Вип. 3, – с. 210–213. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/37.pdf (дата звернення 10 жовтня 2021).

13. Комарова О. Чому українські медіа не можуть перестати друкувати російською: аргументи та пропозиції / О. Комарова // Радіо Свобода. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29557965.html (дата звернення 11 жовтня 2021).

14. Кундіренко Г. Чи витіснить Інтернет друковану пресу? / Г. Кундіренко // ВВС NEWS Україна. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news/2011/02/110210_press_vs_internet_hk (дата звернення 14 жовтня 2021).

15. Скляревська Г. Дослідження Thomson Reuters: Соцмережі та пошуковики – найпопулярніші джерела інформації в Україні / Г. Скляревська // Детектор Медіа. – Режим доступу: https://ms.detector.media/trendi/post/28258/2021-10-07-doslidzhennya-tho... (дата звернення 14 жовтня 2021).

16. Frandsen, F., & Johansen, W. (Eds.). (2020). Crisis communication (Vol. 23). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

17. Oggolder, C. (2019). Media for the crowds: Audiences beyond dispersed masses. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 16(2), 374-383.