СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ ГРОМАДЯНСЬКО-ПРОФЕСІЙНИХ НОВИХ МЕДІЙ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО ЗРАЗКА ПОЛЬСЬКОГО ЧАСОПИСУ «НОВА ПОЛЬЩА» ТА ВЕБ-ПРОЕКТУ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» – «УКРАЇНА INCOGNITA»)

1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кожен із нас, хто користується будь-яким із типів ґаджетів, носить у своїй кишені цілу інформаційну матрицю, долучитись до якої може через дотик до дисплею. Мережа спонукає нас до можливості тримати весь світ на кінчиках власних пальців. Водночас присутність ґаджета у кишені дозволяє нам фіксувати ті події, які видаються важливими, а потім розміщувати на відповідних веб-ресурсах. Тобто, окрім можливості володіти інформацією, мережа дозволяє нам бути новітніми творцями контенту. Зважаючи на зміни, які відбуваються у сучасній світовій медіа-системі, у журналістській лексиці з’являється ще одне цікаве словосполучення - громадянська журналістика. Явище – абсолютно нове і доволі не вивчене, перебуває у стані постійного розвитку, як, зрештою, вся інформаційна матриця. Проте громадянська журналістика або журналістика громадян є часто майданчиком для творення веб-ресурсів, вона є суголосною із ритмом суспільних подій у певних країнах. Громадянська журналістика має у собі чимало мотивів: по-перше, це функціонування і розвиток системи Web 2.0, по-друге, - співпраця з традиційними ЗМІ, пропозиція контенту; по-третє, - такий напрямок роботи медій є однією  із ключових умов творення громадянського суспільства, де суспільство пропонує, дискутує, критикує, а, зрештою, - творить нову інформаційну парадигму. Сьогодні можемо назвати такі форми громадянської журналістики: аканти/групи/сторінки у соціальних мережах, відео/фото на платформах YouTube чи Instagram, творення окремих веб-ресурсів (наприклад, українські зразки – сайт «Майдан» чи «ХайВей»), окремі рубрики-колонки на суспільно-політичних сайтах, блогінг. Важливо, що сьогодні професійні веб-ресурси часто долучають платформи для творчої реалізації громадян, зокрема висловлення їхньої суспільно-політичної позиції. У фокусі нашого дослідження – електронна версія видання «Нова Польща» та веб-проекту «Україна Incognita» газети «День».

 

1. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Здоровега. –     3-тє вид. Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.

2. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003.

3. Кримський С. Заклики духовності ХХІ ст. / С. Кримський К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. 32 с.

4. Лильо Т. Світоглядна журналістика : навч. посіб. / Т. Лильо. Львів : ПАІС, 2010. 152 с.

5. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: навч. посібник для вищих навч. закл. ІІІ-IV р. акредитації. у 2-х ч.: Ч. 1. / Й. Лось. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 376 с.
6. Пахльовська О. Дві Європи / Оксана Пахльовська // День. – 2009. – 18 грудня.

7. Простір свободи :Україна на шпальтах паризької «Культури»/ упорядкувала Богуміла Бердиховська. – Часопис «Критика», 2005. – 526 с.

8. Zecznak Klaus. Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy / Klaus Zecznak. – Wiedza Powszechna, Warszawa. – 783 s.

Інтернет-джерела:

1. Волосюк Лешек. Папа читает «Тыгодник повшехный» [Електронний ресурс] / Лешек Волосюк // Нова Польща. Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=394.

2.  Галушко Кирило «Скрипник проти Артема: непотрібна владі форма донецького сепаратизму» [Електронний ресурс] / Кирило Галушко // Україна Incognita. Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/nepotribna-vladi-forma-doneczkogo-separatizmu.html

3. Гальчинський Анатолій «Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу» [Електронний ресурс] / Анатолій Гальчинський // Україна Incognita. Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/pereyaslavska-ugoda-1654-roku.html.

4. Гарамек Бронислав. С Россией за одним столом [Електронний ресурс] / Бронислав Гарамек // Нова Польща. Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=312.

5. Катастрофа [Електронний ресурс] // Нова Польща. Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=1300.

6. Купрієнко Олександр «Українське суспільство і Голокост» [Електронний ресурс] / Олександр Купрієнко // Україна Incognita. Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/ukrayinske-suspilstvo-i-golokost.html.

7. Осадчук Богдан. «Старший брат», «дочка» чи «мати» [Електронний ресурс] / Богдан Осадчук // Нова Польща. Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=49.

8. Удовик Сергій «Про знаходження держави» [Електронний ресурс] / Сергій Удовик. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/pro-znaxodzhennya-derzhavi.html