Цифровий маркетинг та соціальні мережі

2021;
: cc. 146 - 152
1
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті автор досліджує стан та особливості цифрового маркетингу в сучасних умовах діяльності підприємств. Важливим аспектом роботи є аналіз ролі соціальних мереж як одного із найважливіших маркетингових інструментів. У статті виокремлено особливості використання таких соціальних мереж, як Facebook та Instagram для підтримки бренду та розвитку бази потенційних клієнтів. Виявлено, найефективніші способи використання соціальних мереж як маркетингового інструменту. Автором також охарактеризовано основні тенденції та нововведення в використанні соціальних мереж, що будуть найбільш значущими для маркетологів у 2021 та 2022 рр. з огляду на розвиток цифрових технологій.

  1. Database Statista. Retrieved from: https://www.statista.com/  [Accessed 11.03.2020]
  2. Dean, B. (2021).   Social Network Usage & Growth Statistics: How Many People Use Social Media in 2021? Retrieved from: https://backlinko.com/social-media-users [Accessed 12.02.2021]
  3. Turner, A. (2021). How many smartphones are in the world? March 2021 mobile user statistics: discover the number of phones in the world & smartphone penetration by country or region. Retrieved from: https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world [Accessed 19.02.2021]
  4. John Hughes (2021) A Beginner’s Guide to Using Facebook Marketing to Boost Sales. Retrieved from: https://prettylinks.com/blog/a-beginners-guide-to-using-facebook-as-a-ma... [Accessed 12.03.2021]
  5. Haughey, С. (2020). Trends in Digital Marketing in 2020. Retrieved from: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/10-trends-in-digital-marketin... [Accessed 12.03.2021]
  6. Gama, T., (2020). Ready to crowdfund using social media? Retrieved from: https://sheleadsafrica.org/crowd-funding-social-media/ [Accessed 29.06.2020]
  7. Jules,  B.,  (2020).  Social  Media  Strategy:  The  Key  to  Crowdfunding  Success  Retrieved  from: https://www.easyship.com/blog/social-media-for-crowdfunding [Accessed 19.04.2020]
  8. Marrs, М., (2020). 7 Ways to Use Facebook for Marketing. Retrieved from: https://www.wordstream.com/blog/ws/2013/04/15/facebook-marketing [Accessed 29.03.2021]
  9. Digital marketing institute. Retrieved from: https://digitalmarketinginstitute.com/ [Accessed 18.03.2021]
  10. Chaffey, D. (2021) Digital marketing trends: 25 practical recommendations to implement Smartinsights. Retrieved from: https://www.statista.com/  [Accessed 21.03.2021]