СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра маркетингу і логістики
2
Український католицький університет кафедра менеджменту та організаційного розвитку

Розкрито результати дослідження сутності соціальних мереж. Окремо вивчено стан розвитку соціальних мереж у світі загалом та Україні зокрема. Проаналізовано потенційне охоплення рекламою у соціальних мережах. Розкрито особливості соціальної медіа реклами. Представлено профіль рекламної аудиторії провідних соціальних мереж в розрізі вікових, гендерних та географічних ознак. Виявлено ключові тренди та перспективи розвитку соціального медіа маркетингу. Виділено проблеми, з якими бояться зіштовхнутися маркетологи у майбутньому, здійснюючи свою діяльність у соціальних мережах. Запропоновано напрями поліпшення роботи маркетологів у соціальних мережах.

1. Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван Ї (2018). Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. К., КМ-БУКС, 208 с.

2. Digital 2019: global internet use accelerates. We are Social: website. URL: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates (Last accessed: 25.12.2019).

3. Окландер М.А., Окландер Т.О., Яшкіна О.І. (2017). Цифровий маркетинг – модель маркетингуХХІ сторіччя, Одеса: Астропринт, 292 с.

4. Karyy O., Krykavskyy Y. (2016). Transformation of marketing in the era of digitization: particularities of digital marketing. Selected aspects of management of contemporary enterprises: monografia / red. naukowa A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej. S. 7-15.

5. Ілляшенко  С.М. (2016) Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія. Харків: Діса плюс. 192 с.

6. Савицька Н.Л. (2017) Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології. Том 1. № 1. С. 20-33.

7. Ткач Б.М. (2018). Нейропсихологія девіантної поведінки: монографія. Львів: ННВК «АТБ», 416 с.

8. State оf Social. How marketers across the globe think about social media, what's working, how the industry is changing, and more. Buffer: website. URL: https://buffer.com/state-of-social-2019 (Last accessed: 07.12.2019).

9. Social-media-trends-report-2019. Hootsuite’s annual report on the latest global trends in social media. Hootsuite: website. URL: https://hootsuite.com/pages/social-media-trends-report-2019 (Last accessed: 07.12.2019).

10. Stelzner M. (2019). Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses. Social media examiner. 46 р.

11. Barnes J.A. Class and Committees in a Norwegian Island Parish February 1, 1954 DOI:10.1177/001872675400700102.

12. Соціальна мережа. Вікіпедія: вебсайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_мережа (дата звернення: 27.11.2019).

13. Lagodiienko V., Karyy O., Ohiienko M., Kalaman O., Lorvi I. (2019). Herasimchuk T. Choosing Effective Internet Marketing Tools in Strategic Management. International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume-8 Issue-3, р. 5020-5025.

14. Rouse Margaret. Social media marketing: website. URL: https://whatis.techtarget.com/definition/social-media-marketing-SMM (Last accessed: 27.11.2019).

15. Social Media Stats. GlobalStats: website. URL: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine#monthly-201810-201910-bar (Last accessed: 01.12.2019).

16. Kallas Priit. Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps [2020] URL: https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/ (Last accessed: 14.12.2019).

17. Social Network Users Worldwide. eMarkete: website. URL: https://www.emarketer.com/chart/229531/social-network-users-worldwide-by-platform-2019-2023-millions (Last accessed: 14.01.2020).

18. Практика пользования соцсетями в Украине. Research & Branding Group: вебсайт. URL: http://rb.com.ua/blog/praktika-polzovanija-socsetjami-v-ukraine/?fbclid=IwAR3LAJVpOwYPgDWdQ7uqvkWXrUnX8S_rkXry9nhmtuxsNUsinpNnn96zIvs (дата звернення: 25.12.2019).

19. The global state of digital in october 2019. We are Social: website. URL: https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 (Last accessed: 14.12.2019).

20. The State of Social 2018 Report: Your Guide to Latest Social Media Marketing Research. Buffer: website.  URL: https://buffer.com/resources/state-of-social-2018 (Last accessed: 14.12.2019).

21. Amit Bhaiya. Top 2018 eCommerce Trends to Watch For. URL: https://www.huffpost.com/entry/top-2018-ecommerce-trends-to-watch-for_b_5a1d7d63e4b09413e786af2f?guccounter=1 (Last accessed: 15.12.2019).