АДАПТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Доведено, що неефективне управління відходами в Україні, що є, зокрема, наслідком існуючої лінійної моделі економіки, створює значні ризики для навколишнього середовища і населення. Це актуалізує імплементацію моделі циркулярної економіки, яка передбачає енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання і виробництво, за прикладом ЄС, що є глобальним лідером із її впровадження. Україні в умовах євроінтеграції запропоновано скористатись вже напрацьованою в ЄС методикою, чітким алгоритмом імплементації циркулярної економіки, а також успішними прикладами міжнародних компаній. При цьому критичними визнано роль держави, чітку стратегію впровадження циркулярних принципів (в Україні вже втілюються окремі законодавчі ініціативи) та кардинальну зміну суспільних цінностей. 

 1. Войціховська А., Кравченко О., Мелень-Забрамна О., Панькевич М. (2019). Кращі європейські практики управління відходами (посібник). — Видавництво «Компанія “Манускрипт”». — Львів. — 64 с.  
 2. Мельник О., Обіюх Н. (2019). Правові аспекти регулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами на муніципальному рівні в Україні та ЄС в умовах децентралізації. Підприємництво, господарство і право, №3, С. 127-131.
 3. Geissdoerfer, M. and Savaget, P. and Bocken, N.M.P. and Hultink, E.J. (2017). The circular economy a new sustainability paradigm?, Journal of cleaner production, 143, 757-768.
 4. Ghisellini, P., Cialani, C., Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, 11–32.
 5. Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221–232.
 6. De Jesus, A., Antunes, P., Santos, R., Mendonça, S. (2017). Eco-innovation in the transition to a circular economy: An analytical literature review. Journal of Cleaner Production, 172, 2999–3018.
 7. Kalmykova, Y., Sadagopan, M., Rosado, L. (2018). Circular economy — From review of theories and practices to development of implementation tools. Resources, Conservation and Recycling, 135, 190–201.
 8. Avraamidou, S., Baratsas, S.G., Tian, Y., Pistikopoulos, E.N. (2020). Circular Economy – A challenge and an opportunity for Process Systems Engineering. Computers & Chemical Engineering, 133, 106629.
 9. Зварич, І.Я. (2019). Імплементація плану дій ЄС у сфері циркулярної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 25, Ч. 1, С. 93-98.
 10. Тимошенко І.П., Дронова О.Л. (2018). Циркулярна економіка для умов України. Формування ринкових відносин в Україні, № 9, С. 120-127. 
 11. Krysovatyy A., Zvarych I., Zvarych R. (2018). Сircular economy in the context of alterglobalization. Journal of International Studies, 11(4), Р. 185–200.
 12. Зварич, Р., Зварич І. (2019). Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету, № 3, С. 74-86.
 13. Зварич, Р., Зварич І. (2019). Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки. Світ фінансів, № 3, С. 76-86.
 14. Сергієнко, Л.В. (2017). Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки. Інвестиції: практика та досвід, № 8, С. 117-125.
 15. Merkulova T., Kononova K. and Titomir O. (2017). Development trends of circular economy: Case study of Ukraine. Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita', Vol. 2017/2, iss. 2, 51-66.
 16. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705.
 17. Сталий розвиток компаній. Укрінформ (2020). Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2877667-stalij-rozvitok-kompanij-slahi-rozvazanna-problem-zi-smittam-persij-krok-do-cirkularnoi-ekonomiki.html.
 18. ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів (2019). Міністерство енергетики та захисту довкілля. Available at: https://menr.gov.ua/news/34251.html.
 19. Weetman, Catherine (2016). A circular economy handbook for business and supply chains: repair, remake, redesign, rethink. London, United Kingdom: Kogan Page, p. 25.
 20. Циркулярна економіка заснована на логістиці (2018). Available at: https://asstra.com.ua/ukr/novini-asstra/2018/05/cirkulyarnaya-ekonomika/.
 21. The Circularity Gap Report 2020. Available at: https://www.legacy.circularity-gap.world/2020.
 22. Ten Steps Toward the Circular Economy (2018). Available at: https://www.bcg.com/publications/2018/ten-steps-toward-circular-economy.....
 23. Circular Economy Package (2018). Available at: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.
 24. Overview of circular economy in Europe (2019). Available at: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ecopreneu....
 25. Роздільне збирання відходів: чому Україна тупцює на місці? Укрінформ (2019). Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2646409-rozdilne-zbiranna-vidhodiv-comu-ukraina-tupcue-na-misci.html.