Циркулярні бізнес-моделі в Україні

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Викладено результати дослідження у сфері циркулярної економіки та переваг упровадження цієї концепції в Україні на основі досвіду Європейського Союзу, наведено рекомендації Фонду Еллен МакАртур та Європейської комісії, що повинні взяти до уваги уряди країн з огляду на критичну екологічну ситуацію у світі. Обґрунтовано можливості формування і розвитку циркулярних бізнес-моделей в Україні на прикладі найкращих європейських практик у сфері управління відходами.

 1. The Circularity Gap Reform 2020. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and- events/all-news/2019-circularity-gap-report-reveals-world-only-9-circular-and-trend-negative (дата звернення: 18.01.2020).
 2. 2017 National Baseline Report “Sustainable Development Goals: Ukraine”. URL: http://www.un.org.ua/en/publications-and-reports/un-in-ukraine-publications/4205-2017-national-baseline-report- sustainable-development-goals-ukraine (дата звернення: 28.01.2020).
 3. Growth Within: A Circular economy vision for a competitive Europe – McKinsey Center for Business and Development & Ellen MacArthur Foundation. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/ Growth%20within%20A%20circular%20economy%20vision %20for%20a%20competitive%20Europe/ Growth_Within.ashx (дата звернення: 15.02.2020).
 4. What is the circular economy? URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is- the-circular-economy (дата звернення: 21.02.2020).
 5. The new model for consumer goods. URL: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged- goods/our-insights/the-new-model-for-consumer-goods (дата звернення: 16.03.2020).
 6. The circular economy in detail. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular- economy-in-detail (дата звернення: 11.03.2020).
 7. Implementation of the circular economy action plan. URL: https://ec.europa.eu/environment/circular- economy/ (дата звернення: 22.01.2020).
 8. Europe’s circular economy opportunity. URL:  https://www.mckinsey.com/business-functions/ sustainability/ our-insights/europes-circular-economy-opportunity (дата звернення: 12.02.2020).
 9. Закон України “Про відходи” № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 24.01.2020).
 10. Кращі європейські практики управління відходами. URL: http://epl.org.ua/wp- content/uploads/2019/07/Krashchi_ES_praktuku_NET.pdf (дата звернення: 25.01.2020).
 11. Сергієнко Л. В. (2017). Взаємодія держави та бізнесу в забезпеченні реалізації державної політики циркулярної економіки. Менеджер, № 1 (74), С. 78–84.
 12. Циркулярна економіка. Організаційно-правові аспекти. URL: https://www.businesslaw.org.ua/circle- economic-t/ (дата звернення: 02.03.2020).
 13. Про затвердження Національного плану управляння відходами до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-р (дата звернення: 26.01.2020).
 14. Accenture Strategy: Circular Advantage – Innovative Business Models and Technologies to Create Value in  a World Without Limits to Grow. URL: https://www.accenture.com/t20150523t053139w/us- en/_acnmedia/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_6/accenture-circular-advantage- innovative-business-models-technologies-value-growth.pdf (дата звернення: 29.01.2020).
 15. Циркулярная экономика в действии: формы организации и лучшие практики. URL: http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_5_rus.pdf (дата звернення: 25.03.2020).
 16. Зварич І. Я. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого сус- пільства. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22489/1/Зварич%20І..pdf (дата звернення: 22.02.2020).
 17. Circular economy update. Overview of circular economy in Europe 2019. Final report. Ecopreneur.eu. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/ecopreneu... 2019.pdf. (дата звернення: 12.03.2020).