Концептуальні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємства вумовах виходу на нові міжнародні ринки

2021;
: cc. 91 - 98
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Наведено огляд наукової літератури щодо дослідження концептуальних засад оцінювання конкурентоспроможності підприємств в умовах виходу на нові міжнародні ринки. Описано методи, переваги та недоліки оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах виходу на нові міжнародні ринки. Узагальнено етапи послідовності, яких необхідно дотримуватися, оцінюючи конкурентоспроможність підприємств. Наве- дено основні показники, фактори, а також окремі характеристики товару, які впливають на конкурентоспроможність підприємств. Встановлено, що для ефективного оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах виходу на нові міжнародні ринки доцільно використовувати сукупність кількох методів оцінювання з використанням певної черговості. Результати оцінювання впливають на вибір стратегії та форм виходу підприємства на нові міжнародні ринки, вибору ринку, збутової політики, а також дають змогу ефективно проаналізувати результативність діяльності підприємства, здатність швидко та ефективно реагувати на зовнішні зміни, приймати правильні управлінські рішення, за необхідності вжити заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств.

 1. Зайцева Л. О. (2013). Аналіз сучасних методів оцінки конкурентоспроможності  підприємства. Економічний аналіз, № 3: 12–17.
 2. Рибакова Т., Костьєв О. (2012). Аналіз і оцінка конкурентоспроможності промислового підпри- ємства. Економічний аналіз, 28–31.
 3. Левицька А. О. (2013). Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки, № 4: 155–163.
 4. Погребняк Д. В. (2011). Методи діагностики конкурентоспроможності підприємства. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, № 32: 45–51.
 5. Рибницький Д. О., Городня Т. А., Львівська К. А. (2010). Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, № 20.9: 227–230.
 6. Гудзь О. Є. (2015). Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, № 161: 3–11.
 7. Калюжна І. Ю., Гвоздецька І. В. (2014). Конкурентоспроможний товар-основа успішного виходу на зовнішній ринок. Вісник Хмельницького національного університету, № (3)2: 146–149.
 8. Барановська М. І., Козак Ю. Г., Смичек С. (2013). Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури. 297 с.
 9. Іванова М. І., Єгорцева Є. Є., Мироненко Я. Ю. (2016). Уніфікація методології оцінювання конкурентоспроможності. Траєкторія науки, № (5)10: 11–19.
 10. Халімон Т. М. (2016). Методи оцінки, індикатори та орієнтири  конкурентоспроможності підприємств. Економіка і суспільство, № 6: 225–231.
 11. Андросова Т. В., Чернишова Л. О., Козуб В. О. (2012). Методика оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Вісник ХДУХТ. 30 жовтня. 189–197.
 12. Kliestik T., Valaskova K., Lazaroiu G., Kovacova M., Vrbka J. (2020). Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors. Journal of Competitiveness, Vol. 12, No. 1. 74–92.
 13. Брижань І. А., Чевганова В. Я. (2015). Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Технологічний аудит і резерви виробництва, № 4/5(24): 10–15.
 14. Франів І. А., Коваль Л. М., Русин-Гриник Р. Р. (2010). Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Механізм регулювання економіки, № 1: 149–153.
 15. Хрущ Н. А., Ваганова Л. В. (2010). Сучасні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, № 5: 153–156.
 16. Николюк О. М. (2015). Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: методичні оцінки. Науковий вісник Херсонського державного університету, № 11: 52–57.
 17. Кобелєв В. М., Болтенко, В. І. (2015). Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення. Вісник НТУ «ХПІ». [online] № 60: 60–64.
 18. Янковий О. Г. (2013). Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія. Одесса: Атлант, 470 с.
 19. Horak M., Matoskova J., Danko L. (2020). Development of a Cluster Manager’s Competencies Towards Competitivenesss. Journal of Competitiveness, № 12(1): 57–73.
 20. Postula M., Raczkowski K. (2020). The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. Journal of Competitiveness, № 12(1): 125–144.
 21. Ладунка І. С., Братанов М. І. (2016). Дослідження факторів впливу на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Економіка і суспільство, № 5: 189–194.
 22. Стеблюк Н. Ф., Волосова Є. Р. (2017). Визначення конкурентних напрямів підприємства на ринку кисломолочної продукції. Економіка і суспільство, № 9: 654–660.
 23. Носова Л. В. (2015). Застосування SWOT-аналізу для визначення конкурентоспроможності АТ «Сумський завод «НАСОСЕНЕРГОМАШ». Глобальні та національні проблеми економіки, № 4: 506–512.