Роль міжнародних ланцюгів постачання у становленні циркулярної моделі економіки

2022;
: cc. 292 - 300
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Висвітлено ключові тренди у міжнародній логістиці. Розкрито сутність міжнарод- ного ланцюга постачання в умовах становлення циркулярної моделі економіки. Обґру- нтовано переваги циркулярної економіки над лінійною. Наведено успішні приклади організації безвідходних ланцюгів постачання в діяльності відомих компаній згідно з принципами сталого розвитку. Доведено, що циркулярна економіка є найкращою аль- тернативою в сучасних обставинах, оскільки має на меті використовувати продукти, обладнання та інфраструктуру довше, таким чином покращуючи продуктивність цих ресурсів.

 1. Circular Economy and Material Value Chains. URL: https://www.weforum.org/projects/circular- economy (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 2. Appetite for destruction: to save the planet, we must fight food waste. URL: https://www.weforum.org/ agenda/2017/10/appetite-for-destruction-to-save-the-planet-we-must-fight-food-waste/ (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 3. Circular economy. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy#cite_note-Geissdoerfer_757% E2%80%93768-3 (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 4. Impact of the Circular Supply Chain on Sustainability. URL: https://www.datexcorp.com/impact-of-the- circular-supply-chain-on-sustainability/ (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 5. ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА, ЗАСНОВАНА НА ЛОГІСТИЦІ. URL: https://asstra.com.ua/ ukr/novini-asstra/2018/05/cirkulyarnaya-ekonomika/ (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 6. Фалович В. А., Руда М. В. (2014). Ланцюги поставок в процесах глобалізації. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю. Львів: Видавництво Львівської політехніки. С. 92.
 7. EU Supply Chain Law Obliges Companies to Operate in a Fair and Sustainable Manner. URL: https://www.eqs.com/compliance-blog/eu-supply-chain-law/ (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 8. Gartner Supply Chain Top 25 Methodology. URL: https://www.gartner.com/en/supply-chain/trends/ supply-chain-top-25-methodology (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 9. Darrel Moore Apple commits to being 100 % carbon neutral for its supply chain and products by 2030. URL: https://www.circularonline.co.uk/news/apple-commits-to-be-100-carbon-neutral-for-its-supply-chain-and-products- by-2030/ (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 10. Apple Environmental Responsibility Report 2019. URL: https://www.apple.com/environment/ pdf/Apple_Environmental_Responsibility_Report_2019.pdf (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 11. Circular Economy and Material Value Chains. URL: https://www.weforum.org/projects/circular- economy (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 12. Is your Supply Chain green? URL: https://www.linkedin.com/pulse/your-supply-chain-green-david- food (дата звернення 12 вересня 2022 р.).
 13. Концепція соціальної та екологічної відповідальності Procter & Gamble URL: https://www.pg.com.ua/ stalyy-ekolohichnyy-rozvytok/ (дата звернення 12 вересня 2022 р.).