Вплив когнітивних викривлень на розвиток економіки

2023;
: cc. 283 - 288
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено когнітивні викривлення (ілюзії) та можливості використання впливу когнітивних та емоційних чинників на прийняття рішень різними суб’єктами ринку в умовах невизначеності. Висвітлено теоретичні засади ірраціональної поведінки економічних суб’єктів із урахуванням когнітивних або соціальних причин. Досліджено дві системи мислення. Виявлено чинники, що впливають на поведінку індивідуумів, та причини когнітивних викривлень, які можна враховувати під час формування економічних стимулів і навіть економічних процесів загалом. Окреслено вплив найвідоміших когнітивних ілюзій на різні види економічних суб’єктів. Правильна діагностика когнітивних викривлень у поведінці економічних суб’єктів у бізнесі надалі дасть змогу за допомогою належних впливів трансформувати її у потрібний стан.

  1. Tversky A., Kahneman D. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science. 1974. Vol. 185 (1457),  1124–1131.
  2. Шовкова О. Д. Види ілюзії мислення у когнітивній психології. Наукові виписки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Психологія”: збірник наук. праць. 2018. № 7. С. 33–39.
  3. Ушкальов В. В., Мартіянова М. П. Поведінкові аспекти управління розвитком персоналу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 13. С. 387–392.
  4. Каннеман Д., Словик П., Тверські А. Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения. 2005. 632 c.
  5. Безгін К. С., Ушкальов В. В. Поведінкова економіка: економічний поворот у трактуванні раціональності. Економіка України. 2019. № 7–8. С. 3–15.
  6. Stanovich K. E., West R. F. Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? Behavioral and Brain Sciences, 2000, 645–726.
  7. Evans J. St. B. T. Dual-rpocessing accounts of reasoning, judgment, and social cognition. Annual Review of Psychology, 2008, Vol. 59, 255–278.
  8. Капраль О. Р., Яричевська Я. І. Когнітивні викривлення в бізнесі та економіці. Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації: монографія / за заг. ред. Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигиди. 2022. 364 c.
  9. Саймон  Г.  Рациональность  как  процес  и  продукт  мышления.  TESIS:  теория  и  история экономических и социальных институтов и систем. 1993. № 3. С. 16–18.
  10. Мамчин М. М., Яричевська Я. І. Зміни в поведінці споживачів в умовах невизначеності розвитку економіки. Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доповідей ХІV міжнародної наук.-практ. конференції. 2022. С. 153–155.