Управління діяльністю фахівців з кібербезпеки в умовах повномасштабного вторгнення

2023;
: cc. 54 - 65
1
National University of Food Technologies
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Стаття присвячена дослідженню управління діяльністю фахівців з кібербезпеки в умовах повномасштабного вторгнення. В дослідженні наголошується, що кібербезпека вимагає технічної експертизи, розуміння загроз та ризиків, їх виявлення та запобігання кібератакам, дотримання етичних та правових стандартів. Зокрема, ідентифіковані ключові етичні аспекти, з якими стикаються фахівці з кібербезпеки. Дослідження підкреслює важливість навчання, вдосконалення навичок, диференціацію між особистісними навичками (soft skills) і адаптивними навичками (transferable skills), виявлення та реагування на кіберагресію та актуальність міжнародного співробітництва. Такий підхід сприяє забезпеченню безпеки організацій у сучасному інформаційному середовищі. Новизною дослідження є визначення змісту діяльності фахівців з кібербезпеки відповідно до основних концепцій кібербезпеки в умовах повномасштабної війни. Саме для таких фахівців визначена специфіка відповідних навичок в умовах впливу військових кіберризиків та інтенсифікації кіберзазагроз.

  1. Reshetilov H. O. (2022). Finansuvannia tsyrkuliarnoi ekonomiky: yevropeiskyi pohliad [Financing the circular economy: a European perspective]. Modern Economics, No. 32, 84–91. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V32(2022)-11.
  2. Nahara M. B. (2022). Biznes-modeli tsyrkuliarnoi ekonomiky: kontseptualnyi dyskus [Circular economy business models: a conceptual discussion]. Odesa National University Herald, Vol. 7, No. 1(91), 13–17. URL: https://web.archive.org/web/20220409211527id_/http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2022_27_1/4.pdf                                       DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/1-91-2
  3. Varchenko O., Artimonova I., Herasymenko I. (2020). Formuvannia systemy upravlinnia rezultatyvnistiu marketynhovoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv na osnovi systemy zbalansovanykh pokaznykiv [Formation of a management system for the effectiveness of marketing activities of agrarian enterprises based on a system of balanced indicators]. The economic discourse, Vol. 2, 95–108. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-10.
  4. Kuzmin O. Ye., Melnyk O. H. (2007). Osnovy menedzhmentu [Basics of management]. K.: Akademvydav, 464 p.
  5. Zakharchyn H. M., Andriichuk Yu. A. (2012). Planuvannia innovatsiinoi diialnosti: alternatyvy i etapy [Planning of innovative activities: alternatives and stages]. Actual problems of the economics, No. 5, 169–175.
  6. Yatsenko O.,  Shvydanenko O.,  Shvydanenko H.  (2022). Tsyrkuliarna  ekonomika yak osnova zabezpechennia staloho rozvytku krainy v konteksti yevrointehratsii [Circular economy as a basis for ensuring sustainable development of the country in the context of European integration]. Economics and Region, Vol 4 (87), 150–167. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2794.
  7. Kvasnii L. H., Popivniak O. M., Shcherban O. Ya. (2015). Stratehichne i taktychne planuvannia diialnosti pidpryiemstva yak osnovni skladovi mekhanizmu zabezpechennia yoho ekonomichnoi bezpeky [Strategic and tactical