Аксіологічна детермінація конституційної ідентичності

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Taras Harasymiv. Axiological determination of constitutional identity.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

 

У статті детерміновано аксіологічні особливості конституційної ідентичності в правовому контексті України. З’ясовано, що конституційна ідентичність значною мірою формує політичну та правову систему держави, позаяк містить в собі загальні закономірності та визначальні особливості, набуті державою у процесі свого історично- культурного та правового розвитку. Тобто, конституційна ідентичність це те, що з одного боку, об’єднує соціум та інститути держави, а з другого – надає відмінних особливостей від інших держав. Аксіологічна детермінація конституційної ідентичності дозволяє висновувати про гармонійне поєднання елементів статики, що виражаються в історично сформованих умовах політичного і правового життя певної держави, так і динамізму, що обумовлений подальшим курсом розвитку нашої держави відповідно до сучасних викликів.
Зауважується, що джерелом конституційної ідентичності є не лише конститутивні положення Основного Закону, акти Конституційного Суду України, але й історичний, ментальний, ціннісний та політичний базис. Тому, конституційна ідентичність, яка є віддзеркаленням суспільного запиту у праві, повинна гарантувати й захищати права осіб на найвищому рівні, й відповідно до національної конституційно-правової системи. Це виправдовує твердження щодо необхідності більш глибокого дослідження цього правового явища задля встановлення автентичного органічного зв’язку із народом. Така тенденція взаємозв’язку між суспільством і нормами, що його регулюють, сприятиме зростанню конституційного патріотизму, утвердженню прав і свобод на основі правової визначеності і з дотриманням критерію законних очікувань.
Підсумовується, що досягнення балансу між глобалізаційними й інтеграційними процесами та збереженням існуючих державних і національних цінностей є вкрай актуальним для сучасної України, яка під час повномасштабної збройної агресії підтвердила та непорушно обстоює проголошені й конституційно закріплені прагнення дотримуватися європейського та євроатлантичного вектору.

 

1. Nykorak O. Yu. (2018) Doktrynalni pidkhody do vyznachennia poniattia konstytutsiinoi identychnosti. [Doctrinal approaches to defining the concept of constitutional identity]. Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava. No 4. P. 132–139. [in Ukrainian].

2. Savchyn M. V. (2020) Porivnialne konstytutsiine pravo.[Comparative constitutional law]. Kyiv: VAITEPubl. 462 p. [in Ukrainian].

3. Barabash Yu. H. (2020) Rol akademichnoi dumky u formuvanni ofitsiinoi konstytutsii doktryny. [The role of academic opinion in the formation of the official constitution of the doctrine]. Vzaiemni zdobutky Yevropeiskoi Komisii «Za demokratiiu cherez pravo» i orhaniv konstytutsiinoi yustytsii ta problemy tlumachennia u konstytutsiinomu sudochynstvi: zb. materialiv i tez Mizhnarodnoi onlain-konferentsii (Kyiv, 25 chervnia 2020 r.). Kyiv. P. 39–44. [in Ukrainian].

4. Granat M. (2021) Konstytutsiina identychnist ta yii znachennia. [Constitutional identity and its meaning]. Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava. No1. URL: https://www.constjournal.com/pub/4-2021/konstytutsiina-identychnist-yii-... (Accessed: 10.05.2023 r.) [in Ukrainian].

5. Rosenfeld М., Sajo А. (2012) The Oxford Handbook of Comparative constitutional law. Oxford: Oxford University PressPubl. 1295 p. [in English].

6. Rechytskyi V. (2012) Politychnyi predmet Konstytutsii:[Political subject of the Constitution]. monohrafiia. Kyiv: Dukh i literaPubl. 728 p. [in Ukrainian].

7. Savchyn M. (2018) Suchasni tendentsii konstytutsionalizmu u konteksti hlobalizatsii ta pravovoho pliuralizmu: [Contemporary trends of constitutionalism in the context of globalization and legal pluralism] monohrafiia. Uzhhorod: RIK-UPubl. 440 p. [in Ukrainian].