національна безпека

Administrative and legal principles of the activity of state bodies in the sphere of national security

The article deals with the administrative and legal principles of the activity of state bodies in the field of national security. The subjects of administrative-legal maintenance of national security in Ukraine, their tasks and service are considered. Legal means, forms and methods of the activity of bodies of national security, their interaction are studied.

Міграційна криза в ЄС: проблема безпеки зовнішніх кордонів та загострення міжетнічних

Розглянуто проблему сучасної міграційної кризи в країнах ЄС, основні загрози безпеки зовнішніх кордонів ЄС та загострення міжетнічних конфліктів. Проаналізовано сучасну міграційну політику країн ЄС,  проблеми інтеграції мігрантів у європейські суспільства, заходи, які застосовують окремі європейські держави у боротьбі із нелегальною міграцією, а також  наголошено на необхідності вдосконалення сучасної міграційної політики країн ЄС,  розробки нових умов та принципів адаптації мігрантів.