національна безпека

Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки в кримінальних кодексах України та Польщі

У статті подано комплексний  порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки згідно з кримінальними кодексами України та Польщі. Авторами проаналізовано спільні підходи законодавця обох країн до криміналізації суспільно небезпечних діянь у відповідній сфері, відмінності у цих підходах. Автори на основі аналізу чинного кримінального кодексу Республіки Польща пропонують ряд нових норм для особливої частини українського кримінального закону. Зокрема, автор пропонує доповнити ст.

Адміністративно-правова природа інформаційної безпеки

В статті розглянуто питання, що пов’язані з адміністративно-правовою природою інформаційної безпеки населення України та її забезпеченням в умовах кризи у сфері економіки, зменшення соціального захисту населення, зростання зовнішньої загрози від інших країн та ведення інформаційної війни проти України окремими країнами. Варто зазначити, що своєчасними щодо цього є заходи української влади, спрямовані на захист держави, її територіальної цілісності і безпеки населення країни.

Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах)

Увага зосереджена на питаннях інформаційної безпеки. Кіберзагрози в глобалізаційному суспільстві є завжди, проте для в час певних світових чи державницьких проблем та труднощів їх вплив відчувається особливо гостро.

Правові питання розв’язання проблем фінансової безпеки України

У статті розглянуто важливі питання щодо ролі і місця фінансової безпеки як
складового елементу національної безпеки держави та важливості прийняття Закону
«Про Національне бюро фінансової безпеки України». Визначено позитивні і негативні
сторони цього законопроекту та його можливий вплив на стан фінансових
правовідносин.

Особливості правового забезпечення функціонування соціальної держави

Розглянуто особливості правового забезпечення функціонування соціальної держави. Обґрунтовано необхідність конкретизації визначення поняття “соціальна держава”. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, що врегульовують питання соціальної безпеки, запропоновано розробити та прийняти Закон України “Про соціальну безпеку” з урахуванням особливостей можливих загроз. 

Історіографічний аналіз проблеми інформаційної безпеки на пострадянському просторі

Проаналізовано науковий доробок сучасних українських та закордонних вчених у контексті дослідження різноманітних аспектів інформаційної безпеки. Виявлено, що студіювання інформаційної безпеки суспільства та особистості на пострадянському просторі розпочалось наприкінці 90-х років ХХ ст. В історичному аспекті окреслено проблематику розглянуто вперше.

Administrative and legal principles of the activity of state bodies in the sphere of national security

The article deals with the administrative and legal principles of the activity of state bodies in the field of national security. The subjects of administrative-legal maintenance of national security in Ukraine, their tasks and service are considered. Legal means, forms and methods of the activity of bodies of national security, their interaction are studied.

Міграційна криза в ЄС: проблема безпеки зовнішніх кордонів та загострення міжетнічних

Розглянуто проблему сучасної міграційної кризи в країнах ЄС, основні загрози безпеки зовнішніх кордонів ЄС та загострення міжетнічних конфліктів. Проаналізовано сучасну міграційну політику країн ЄС,  проблеми інтеграції мігрантів у європейські суспільства, заходи, які застосовують окремі європейські держави у боротьбі із нелегальною міграцією, а також  наголошено на необхідності вдосконалення сучасної міграційної політики країн ЄС,  розробки нових умов та принципів адаптації мігрантів.