соціальні мережі

Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб в соціальних мережах

Проаналізовано стан правового регулювання розміщення інформації у соціальних
мережах державними службовцями. Зазначено, що соціальні мережі перетворилися на
стандартний канал соціальних комунікацій між людьми. Державні службовці
використовують соціальні мережі як один з найпотужніших інструментів у комунікації з
громадянами та між собою, а також як майданчик для обмірковування важливих
суспільно-політичних питань та дискусій. Така ситуація вимагає належного правового
регулювання поведінки відповідних осіб у соціальних мережах. Проте законодавство

СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розкрито результати дослідження сутності соціальних мереж. Окремо вивчено стан розвитку соціальних мереж у світі загалом та Україні зокрема. Проаналізовано потенційне охоплення рекламою у соціальних мережах. Розкрито особливості соціальної медіа реклами. Представлено профіль рекламної аудиторії провідних соціальних мереж в розрізі вікових, гендерних та географічних ознак. Виявлено ключові тренди та перспективи розвитку соціального медіа маркетингу. Виділено проблеми, з якими бояться зіштовхнутися маркетологи у майбутньому, здійснюючи свою діяльність у соціальних мережах.

СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА INSTAGRAM ЯК СУЧАСНА ПЛАТФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КОНТЕНТУ

Сучасна вітчизняна журналістика намагається наслідувати тенденції світових мас-медіа. Це надзвичайно позитивне явище, яке свідчить про глобалізацію та прогресивність. Дослідження сконцентроване довкола соціальної мережі Instagram, яка від часу свого заснування здобула велику популярність як серед пересічних користувачів, так і серед журналістів. Робота сучасного журналіста в соціальних мережах сьогодні надзвичайно необхідна йому як для власного інформування, так і для популяризації свого контенту серед аудиторії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ БЛОГІВ

Блоги – поширене явище на терені інтернету, вони є не лише на спеціальних платформах, на сторінках інтернет-ЗМІ, але й у соціальних мережах. Спочатку блоги з’явилися в інтернеті на спеціальних блогових платформах, згодом інтернет-ЗМІ започаткували блоги на своїх сторінках. Блоги популярні серед читачів, вони розширюють аудиторію мас-медіа в інтернеті, а також збільшують трафік. Коли з’явилися та стали популярними соціальні мережі, багато блогерів перейшли до нових видів медіа. Значний сегмент української блогосфери становлять журналістські блоги.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

В Україні соціальні мережі почали активно використовувати в останні десятиріччя.  Вони стали не лише засобом спілкування між колегами, родичами чи друзями, а й джерелом інформації для сучасних журналістів. Проте українські журналісти часто використовують інформацію з соціальних мереж неправильно, таким чином поширюючи неперевірену інформацію.

Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ

Розглянуто поняття дезінформації; зясовано відмінність між дезінформацією та фейком. Запропоновано класифікацію фейків за різними ознаками, зясовано різновиди фейкової інформації з метою поширення у мережі Інтернет. Досліджено суть і походження поняття фейк, описано процес створення та поширення фейкової інформації у соціальних медіа.

Соціокомунікаційна інженерія: об’єкт, предмет і методи дослідження

Науково обґрунтовано концепт “соціокомунікаційна інженерія”, окреслено об’єкт, предмет та методи дослідження нового виду інженерії, яка активно формується та є об’єктивно затребуваною у сучасному інформаційному суспільстві.