СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА INSTAGRAM ЯК СУЧАСНА ПЛАТФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КОНТЕНТУ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Сучасна вітчизняна журналістика намагається наслідувати тенденції світових мас-медіа. Це надзвичайно позитивне явище, яке свідчить про глобалізацію та прогресивність. Дослідження сконцентроване довкола соціальної мережі Instagram, яка від часу свого заснування здобула велику популярність як серед пересічних користувачів, так і серед журналістів. Робота сучасного журналіста в соціальних мережах сьогодні надзвичайно необхідна йому як для власного інформування, так і для популяризації свого контенту серед аудиторії. Платформа Instagram має низку специфічних особливостей, що відрізняє її від інших соціальних мереж. Саме тому для ефективності роботи в Instagram потрібно дотримуватись певних правил та тенденцій. Крім того, Instagram надзвичайно стрімко та систематично покращує свої функції. Відтак, аби досягти ефективності у просуванні власного контенту, потрібно постійно досліджувати та аналізувати усі інструменти популяризації через соціальну мережу Instagram. Поки що українські журналісти не виробили чіткої стратегії роботи у соціальній мережі Instagram, тому це питання сьогодні надзвичайно актуальне. Адже журналістика, представлена в соціальних мережах, – одна з ознак демократичного суспільства, а також запорука успіху в аудиторії, оскільки майже кожна сучасна людина є користувачем тієї чи іншої соцмережі. Саме тому потребує поглиблення науковий арсенал праць у сфері просування контенту через соціальні мережі, зокрема Instagram, який допоможе згодом застосувати на практиці здобуті теоретичні знання. Оскільки таких досліджень в українському журналістикознавстві надзвичайно мало, то потрібно аналізувати досвід закордонних колег, висвітлений в багатьох іноземних наукових працях, і виокремлювати власні критерії успішного просування контенту в Instagram, враховуючи реалії вітчизняного медійного ринку.

1. Instagram [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Instagram. – Назва з екрана. – Дата останньої правки: 18.04.2019. – Дата перегляду: 24.04.2019.

2. IGTV [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/IGTV. – Назва з екрана. – Дата останньої правки: 24.03.2019. – Дата перегляду: 24.04.2019.

3. Пилипенко А. Чотири найефективніші способи просування в інстаграм (+ ще один), а також практичне кейс стаді [Електронний ресурс] / А. Пилипенко // Блог Ореста Зуба. – 2016. – Режим доступу: https://openmind.com.ua/2016/04/05/instagram/?fbclid=IwAR1mimoUHZ6rETegq... _RDkXT2DAUHPNJmqvhiWaFW7A.

4. Процик Х. Секрети розвитку Instagram-сторінок. 7 безкоштовних методів просування від відомої блогерки [Електронний ресурс] / Х. Процик // Talents Collection. – 2018. – Режим доступу: http://talentscollection.com/uk/materials/show/sekreti-rozvitkuinstagram....

5. Владимирова В. Как вести страницу в Instagram, если ты  – СМИ [Електронний ресурс] / В. Владимирова. – М., 2017. – Режим доступу: https://dddjournalism.info/как-вести-страницу-в-instagram-если-ты-сми-7de8eafe7db5.