Адміністративно-правове регулювання поведінки окремих категорій осіб в соціальних мережах

Skochylias-Pavliv O., Zmysla M.
"Administrative and legal regulation of the behavior of individual
categories of persons in social networks"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
2
студентка Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Проаналізовано стан правового регулювання розміщення інформації у соціальних
мережах державними службовцями. Зазначено, що соціальні мережі перетворилися на
стандартний канал соціальних комунікацій між людьми. Державні службовці
використовують соціальні мережі як один з найпотужніших інструментів у комунікації з
громадянами та між собою, а також як майданчик для обмірковування важливих
суспільно-політичних питань та дискусій. Така ситуація вимагає належного правового
регулювання поведінки відповідних осіб у соціальних мережах. Проте законодавство
України у цій сфері тільки розвивається і не достатньо врегулює усі аспекти користування
соціальними мережами, зокрема державними службовцями. Разом з тим судова практика
України багата на різноманітні справи, пов’язані із притягненням до відповідальності
державних службовців внаслідок формулювання та вираження своїх поглядів в соціальних
мережах. Якщо правила поведінки суддів, адвокатів у соціальних мережах врегульовані у
відповідних актах (Кодекс суддівської етики, Правила адвокатської етики), то поведінка
службовців органів виконавчої влади в мережі Інтернет не врегульована на законодавчому
рівні. Відтак підкреслюється, що держава повинна розробити дієву політику, спрямовану
на створення безпеки в інформаційному середовищі, яка б визначала юридичні та етичні
аспекти, що виникають при використанні соціальних мереж публічними особами.
Соціальні мережі також є інструментом, за допомогою якого їх користувачі демонструють
свої соціальні зв’язки. Саме тому варто було б сформувати єдиний правовий підхід до
визначення поняття “дружба” у соціальних мережах, оскільки на практиці виникають
сумніви стосовно розуміння поняття “дружба” між учасниками судового процесу, що
інколи слугує підставою для відведення судді.

1. Sazanov V. M. Sotsyalnыe sety – analyz y perspektyvы[Social networks - analysis and prospects]. URL:http://spkurdyumov.ru/biology/socialnye-seti-analiz-i-perspektivy. 2. Komunikatsiine ahenstvo PlusOn. URL:https://rma.team. 3. Case 1 : 17-cv-05205-NRB.May 23? 2018/ URL:https://knightcolumbia.org/cases/knightinstitute-v-trump. 4. Postanova Ivano-Frankivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu u spravi № 809/538/17 vid 15.05.2017 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66531218. 5. Kodeks suddivskoi etyky, zatverdzhenyi ХІ z`izdom suddiv Ukrainy 22.02.2013 r. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13. 6. Komentar do Kodeksu suddivskoi etyky, zatverdzhenyi rishenniam Rady suddiv Ukrainy vid 04.02.2016 r. № 1. URL: http://rsu.gov.ua/uploads/article/komentar-kodeksusuddivskoietiki-edd47e.... 7. Ukhvala Khotynskoho raionnoho sudu m. Zaporizhzhia u spravi № 2/337/1013/2017 vid 19.07.2017 r. URL:http://reyestr.court.gov.ua. 8. Ukhvala Vinnytskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu u spravi № 802/541/17-a vid 19.04.2017 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66258810. 9. AMERICAN BAR ASSOCIATION. ATTORNEY ETHICS & SOCIAL MEDIA. URL:https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/state_local_ government/ Ethical ConsiderationJulieTappendorf.authcheckdam.pdf. 10. Attorneyethics-socialmedia. URL: https://webpresenceesq.com/ethics/ethics-social-media-and-lawyers-8-tips.... 11. Kliuchovi rishennia zvitno-vybornoho zizdu advokativ Ukrainy. URL: https://unba.org.ua/assets/ uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila-2017_596f00dda53cd.pdf. 12. Lyst-vidpovid Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy № 211/19-172/3-1013 vid 16.05.2018 r. na zapyt na otrymannia publichnoi informatsii vid 30.05.2018 r. URL: http://aphd.ua/yak-ministerstva-rehuliuiut-povedinku-pratsivnykiv--u-sot.... 13.Lyst-vidpovid Ministerstva informatsiinoi polityky Ukrainy № 02-20/15-05 vid 15.05.2018 r. na zapyt na otrymannia publichnoi informatsii vid 10.05.2018 r. URL: http://aphd.ua/yak-ministerstva-rehuliuiut-povedinku-pratsivnykiv--usots.... 14. Lyst-vidpovid Ministerstvа rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy № 8/23-193-18 vid 16.05.2018 r. na zapyt na otrymannia publichnoi informatsii vid 10.05.2018 r. URL: http://aphd.ua/yak-ministerstva-rehuliuiut-povedinku-pratsivnykiv--u-sot.... 15. Lystvidpovid Ministerstva oborony Ukrainy № 183/2/337 vid 18.05.2018 r. na zapyt na otrymannia publichnoi informatsii vid 10.05.2018 r. URL: http://aphd.ua/yak-ministerstva-rehuliuiut-povedinku-pratsivnykiv--u-sot.... 16.Lyst-vidpovid Ministerstva kultury Ukrainy vid 24.05.2018 r. “69/8-1/76-18 na zapyt na otrymannia publichnoi informatsii vid 10.05.2018 r. URL: http://aphd.ua/yak-ministerstva-rehuliuiut-povedinku-pratsivnykiv--usots.... 17. Lyst-vidpovid Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy vid 10.05.2018 r. № 37-17- 16/13370 na zapyt na otrymannia publichnoi informatsii vid 10.05.2018 r. URL: http://aphd.ua/yak-ministerstvarehuliuiut-
povedinku-pratsivnykiv--u-sotsmerezhakh.