оцифрування

Діджиталізація та її роль у діяльності українських підприємств

Розглянуто поняття діджиталізації та її впровадження на підприємстві задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Здійснено контент-аналіз терміна «діджиталізація». Згідно із баченням авторів, «діджиталізація» – це процес використання, систематизації, оброблення вхідної інформації у цифровому форматі та результат удосконалення обслуговування клієнтів у бізнес-середовищі.

Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств

Розкрито сутність поняття «канали розподілу», розглянуто різні види каналів розподілу, їх зміст, спільні та відмінні риси. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку складської діяльності підприємств, зумовлені викликами цифровізації, розширенням конкуренції та упровадженням інноваційних технологій у різні сфери господарської діяльності. Досліджено новітні технології автоматизації складської діяльності підприємств, серед яких блокчейн, IOT, Pick by Voice та RFID Identification, визначено переваги та складнощі їх застосування.

Accounting Procedures Digital Transformation for Business Processes Improvement

The article researches the impact of the digitalization and digital transformation process on the construction of functional management systems of modern enterprises. The article materials consider new information opportunities for business models building and business processes organization. Approaches to the improvement of operational processes and their optimization are substantiated. The evidence is given that the possible way to implement digitalization in certain areas may be: the concept (strategy), staff training and education, the new technologies implementation.

Вчитися бачити. Ніцше, Трамп і нові цифрові медіа (Переклад з нім. Віталія Мудракова)

Український переклад Віталія Мудракова за виданням: Stefan, P. (2018). Sehen lernen. Nietzsche, Tramp und die neusten Medien. In Kotzur, M. (Hrsg). Wenn Argumente scheitern. Aufklärung in Zeiten des Populismus, 33-52. Münster: Mentis.

Нормативно-правове регулювання впровадження та використання цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг

Досліджено нормативно-правове регулювання впровадження цифрових технологій у сфері надання адміністративних послуг. Проаналізовано закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють використання цифрових технологій у сфері надання послуг. Виявлено проблемні аспекти та перспективні напрямки розвитку системи законодавства.

Оцифровані періодичні видання ЗУНР як історичне джерело

Розкрито значення оцифрування архівних документів для сучасного українського суспільства. Звернено  увагу на оцифрованім періодичні видання Української галицької армії як джерелу інформації про встановлення  єдиної соборної держави. Проаналізовано сучасні електронні архіви та часописи 1918–1919 років.