Залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні в умовах війни

DG.
2023;
: cc. 157 - 171
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто сьогоднішній стан молодіжної політики України у часі російської агресії проти України. Проаналізовано важливість залучення молоді до розробки та реалізації молодіжної політики під час воєнного стану. Простежено основні чинники, які впливають на результативність цільових програм у сфері молодіжної політики на локальних рівнях на прикладі Івано- Франківської міської територіальної громади та перспективи відбудови України після завершення війни.

  1. Аналітичний огляд за підсумками дослідження молодіжного середовища ІФ МТГ в рамках реалізації проєкту #to_make_youth_louder. Івано-Франківськ: Карпат- ський інститут аналітики «FrankoLytics», 2023.
  2. Даниленко Н. В., Батир Р. Ю. Здоровий спосіб життя та засоби його форму- вання. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2021. № 4. С. 502–510. Кар- патськийВ. В. Основні нaпрямки діяльності оргaнів виконaвчої влaди як суб’єктів держaвного упрaвління у сфері держaвної молодіжної політики в Укрaїні. Економікa тa держaвa. 2008. № 3. С. 7–77.
  3. Лісовський В. Т. Динаміка соціальних змін. Социс. 1998. № 5. С. 63–71.
  4. Мельник Т. М. Жодного рішення для молоді без молоді. Всеукраїнський мо- лодіжний журнал «Репост», 2023. Вип. 10, С. 18–21.
  5. Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів Украї- ни про становище молоді в Україні (за підсумками 2018 року) / Держ. ін-т сімейної і молодіжної політики. Київ, 2019. 107 с.
  6. Орлов В. В. Основні нaпрямки діяльності оргaнів виконaвчої влaди як суб’єктів держaвного упрaвління у сфері держaвної молодіжної політики в Укрaїні. Економікa тa держaвa. 2008. № 3. С. 7–77.
  7. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV : станом на 25 вересня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text (дата звернення: 26.09.2023)
  8. Сірий Є. В. Особливості розвитку молодіжного підприємництва та самозай- нятості молоді в Україні: монографія. Київ: ЦОП «Глобус», ФОП Кравченко Я. О., 2021. 68 с.
  9. Шлюб в Україні в демографічному вимірі: історія і сучасність / НАН Украї- ни, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птахи. Київ, 2021. 180 с.