Volume 77, 2016

In this Number

(26 papers)
Mykola Mykyichuk, Bohdan Stadnyk, Svyatoslav Yatsyshyn, Yaroslav Lutsyk
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2016.77.003
pp. 3-16
Мykhailo Palamar, Аnatolii Poikhalo, Мykhailo Strembitskyi, Volodymyr Кruhlov
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2016.77.035
pp. 35-39
Bohdan Stadnyk, Svyatoslav Yatsyshyn
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2016.77.040
pp. 40-47
Serhiy Melnyk, Hennadiy Petrichenko, Ihor Tuluzov
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2016.77.048
pp. 48-57