Volume 11, Number 1, 2017

In this Number

(19 papers)
Maryna Stasevych, Viktor Zvarych, Volodymyr Lunin, Mykhailo Vovk and Volodymyr Novikov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.001
pp. 1 – 9
Vyacheslav Karpukhin, Michael Malikov, Tatyana Borodina, George Valyano, Olesya Gololobova and Dmitry Strikanov
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.025
pp. 25 – 34
Michael Bratychak, Oksana Iatsyshyn, Olena Shyshchak, Olena Atsakhova and Helena Janik
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.049
pp. 49 – 54
Siti Wafiroh, Murobbiyatul Wathoniyyah, Abdulloh Abdulloh, Yanuardi Rahardjo and Mochamad Zakki Fahmi
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.065
pp. 65 – 70
Anatoliy Danylkovych, Viktor Lischuk and Olexander Zhyhotsky
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.081
pp. 81 – 91
Victor Shevchenko and Galyna Kotsay
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.099
pp. 99 – 104
Vasyl Dyachok, Serhiy Huhlych, Yuri Yatchyshyn, Yulia Zaporochets and Viktoriia Katysheva
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.111
pp. 111 – 116
Pasternak Oleksandr, Bannikov Leonid and Smirnova Anna
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht11.01.125
pp. 125 – 130
Volodymyr Skorokhoda and Volodymyr Levytskyi