Volume 12, Number 1, 2018

In this Number

(21 papers)
Stepan Melnyk, Roman Danyliuk, Yuriy R. Melnyk, Viktor Reutskyy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.013
pp. 13-17
Alexander Zaichenko, Nataliya Mitina, Olesia Miagkota, Orest Hevus, Rortyslav Bilyi, Rostyslav Stoika, Olena Payuk, Zorіana Nadashkevych, Anatoliy Voloshinovskii
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.029
pp. 29-42
Marina Bazunova, Luciya Sharafutdinova, Anna Bazunova, Roman Lazdin, Mariya Elinson, Elena Kulish
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.043
pp. 43-46
Volodymyr Levytskyi, Diana Katruk, Andrij Masyuk, Tomasz Bialopiotrowicz, Mykhailo Bratychak Jr, Nataliia Chopyk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.053
pp. 53-57
Oleksii Tselishchev, Ayodeji Ijagbuji, Maryna Loriia, Vanadii Nosach
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.069
pp. 69-73
Robert Dery Nagre, Lin Zhao, Isaac Kwesi Frimpong
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.079
pp. 79-85
Iryna Krutko, Kateryna Yavir, Viacheslav Kaulin, Michal Strankowski
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.109
pp. 109-113
Olena Bondar, Victoria Vorobyova, Iryna Kurmakova, Olena Chygyrynets’
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht12.01.127
pp. 127-133