Volume 14, Number 2, 2020

In this Number

(19 papers)
Tetiana Bilous, Alena Tulskaya, Issam Chahine, Volodymyr Bairachnyi
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.135
pp. 135 - 138
Oleksandr Tymoshuk, Lesya Oleksiv, Petro Rydchuk, Taras Chaban, Svitlana Tymoshuk, Vasyl Matiychuk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.139
pp. 139 - 145
Stalin Coronel, Christian Sandoval Pauker, Paul Vargas Jentzsch, Ernesto de la Torre, Diana Endara, Florinella Muñoz-Bisesti
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.161
pp. 161 - 168
Santosh Shriram Katkar, Amol Haridas Kategaonkar, Kaluram N. Vidhate
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.169
pp. 169 - 176
Mariya Konyk, Lyubov Romaka, Pavlo Demchenko, Vitaliy Romaka, Volodymyr Krayovskyy, Mariya Rokomanyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.177
pp. 177 - 184
Maria Tokareva, Stanislav Tokarev, Volodymyr Vostres, Viktor Tokarev
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.205
pp. 205 - 69
Lina Perekhoda, Victoriya Georgiyants, Hanna Yeromina, Iryna Drapak, Vira Lubenets, Zinaida Ieromina, Irina Sych, Hanna Severina, Anatoly Demchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.214
pp. 214 - 220
Alexei Pilipenko, Antonina Maizelis, Hanna Pancheva, Yulia Zhelavska
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.221
pp. 221 - 226
Asif Mammadov, Gunel Pashazade, Afarida Gasymova, Ulviya Sharifova
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.227
pp. 227 - 69
Lyubov Patrylak, Mariya Krylova, Oleksandra Pertko, Yuliya Voloshyna, Anzhela Yakovenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.234
pp. 234 - 238
Yuriy Demchuk, Volodymyr Gunka, Serhiy Pyshyev, Iurii Sidun, Yurii Hrynchuk, Justyna Kucinska-Lipka, Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.02.251
pp. 251 - 256