Volume 15, Number 2, 2021

In this Number

(19 papers)
Volodymyr Levytskyi, Diana Katruk, Andrij Masyuk, Khrystyna Kysil, Mykhailo Bratychak Jr, Nataliia Chopyk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.02.191
pp. 191 - 197
Omari Mukbaniani, Jimsher Aneli, Tamara Tatrishvili, Eliza Markarashvili
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.02.198
pp. 198 - 204
Ruken Esra Demirdogen, Tuncay Yeşilkaynak, Tetyana Tishakova, Fatih Mehmet Emen
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.02.217
pp. 217 - 225
Oleksandr Ivashchuk, Anna Hlukhaniuk, Yevgen Semenyshyn, Roman Chyzhovych, Tetiana Kuzminchuk, Semen Khomyak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.02.233
pp. 233 - 238
Orest Vakhula, Myron Pona, Ivan Solokha, Oksana Koziy, Maria Petruk
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.02.247
pp. 247 - 253
Iman Mobasherpour, Masomeh Javaherai, Esmail Salahi, Mohsen Ebrahimi, Zahra Ashrafi, Yasin Orooji
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.02.263
pp. 263 - 273
Yurii Sukhatskiy, Zenovii Znak, Olha Zin, Dmytro Chupinskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.02.284
pp. 284 - 290