Mass Exchange Dynamics During the Second Filtration Drying Period

Authors: 

Volodymyr Atamanyuk and Yaroslav Gumnytskyi

The work is dedicated to theoretical and experimental investigations of kinetics and dynamics of filtration drying of capillary and pore materials, and mineral granulated fertilizers, in particular. The proposed physical model of a moist particle and the differential system of equations which describes heat exchange in the second drying period enables to determine the transfer velocity of mass-exchange zone in a dispersion layer of the material during filtration drying.

[1] Atamanyuk V.: Khimichna Promyslovist Ukrainy, 2007, 4, 24.
[2] Khanyk Ya., Gumnytskyi Ya., Atamanyuk V. and Bileyi P.: Naukovyi visnyk: Problemu derevoobrobnogo vyrobnytstva. Zbirnyk prac, 1994, 2, 29.
[3] Kochetkov V.: Granulirovanie mineralnykh udobrenyi. Khimiya, Moskwa 1975.
[4] Posyn M.: Tekhnologiya mineralnykh udobrenyi. Khimiya, Leningrad 1983. 
[5] Lykov A.: Teoriya sushky. Energiya, Moskwa 1968.
[6] Atamanyuk V.: Mezhdunarodnayaj nauchno-prakticheskaya konferentsya “Povyshenie energeticheskoi efektyvnosti pishvykh i khimicheskikh proisvodstv”. Odessa 2007, 203.
[7] Romankov P. and Frolov V.: Massoobmennie prosessy khimicheskoi tekhnologii (sistemy s dispersnoj tverdoi fazoj). Khimiya, Leningrad 1990.
[8] Akselrud G.: Massoobmen v sisteme tverdoe telo-zhydkost. Izd-vo Lvovskogo universiteta, Lviv 1970.
[9] Dvait G.: Tablitsy integralov i drugie matematicheskie formuly. Nauka, Moskwa 1977.