Aspects of assessment and developing of geothermal resources in Ukraine

2012;
: pp. 95-105
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.095
Received: June 20, 2012
1
Lviv State University of Life Safety; Scientific-Research Institute "Naukanaftogaz", Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine)
2
SE "Naukanaftogaz" NJSC "Naftogaz Ukrainy"
3
"Petro-Gas of Ukraine"
4
State Higher Education Establishment “Donetsk National Technical University”
5
Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry named after L. M. Lytvynenko of the National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic University
6
SE "Naukanaftogaz" NJSC "Naftogaz Ukrainy"

The article deals with scientific and industrial aspects of the development of geothermal resources in Ukraine. Geological, technical, technological, social and economic aspects were analyzed that can provide a general assessment of the commercial development of geothermal energy. Formulated scientific and technical tasks of efficiently use geothermal power plants (HTEU) type “tube in tube” that will use data HTEU all active geothermal areas of Ukraine with full environmental safety. Evaluation of extractive energy resources performed, taking into account existing technical capabilities.

1. Bulatov A.I., Izmajlov L.B., Lebedev O.A. Proektirovanie konstrukcij skvazhin. – M.: Nedra, 1979. – 280 s.

2. Kaminskij V.V., Golubkov A.V., Kazanin M.M., Pavlov I.V., Solov'jov S.M., Sharenkova N.V. Termojelektricheskij generator (varianty) i sposob izgotovlenija termojelektricheskogo generatora. – Zajavka na izobretenie № 2005120519/28 ot 22.06.2005, polozhitel'noe reshenie ot 16.06.2006.

3. Haluzeva prohrama enerhoefektyvnosti ta enerho¬zberezhennia na period do 2017 r. Nakaz Minis-terstva promyslovoi polityky Ukrainy № 152 vid 25.02.2009 r. 

4. Dudlia M.A., Karpenko V.M., Hryniak O.A. Tszian Hoshen. Avtomatyzatsiia protsesu burinnia. – Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet. – 2005. – 207 s.

5. Enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2030 roku – http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358

6. Enerhozberezhennia u zhytlovomu fondi: problemy, praktyka, perspektyvy: Dovidnyk / “NDIpro-ektrekonstruktsiia”, Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA), Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU), 2006. – 144 s.

7. Zin E.A. Rehionalna ekonomika. Pidruchnyk. – K.: Profesional , 2007. – 528 s.

8. Karpenko V.N., Эsaulenko V.A., Nykoriuk N.S. Kontseptsyia postroenyia hlavnoho pryvoda podъ-emnoho ahrehata burovoi ustanovky 6 klassa s lebedkoi LB-650E // Zbirnyk nauk. prats DonDTU. Seriia elektrotekhnika i enerhetyka. – Donetsk: DonDTU, – 2007. – Vyp. 7/128. – 

S. 279–284.

9. Kepko O.I. Enerhozberihaiuchi rezhymy roboty zam¬knutoi systemy opalennia ta ventyliatsii tep¬lyts: dys... kand. tekhn. nauk:  Umanskyi derzh. ahrarnyi un-t. – K., 2005. – 193 s.

10. Korchemnyi M. ta insh. Enerhozberezhennia v ahro¬promyslovomu kompleksi. – Ternopil: 2001. – 657 s.

11. Kuliev S.M., Es'man B.I., Gabuzov G.G. Tempera¬turnyj rezhim burjashhihsja skvazhin. – Nedra. 1968. – 186 s.

12. Mikroklimat zhivotnovodcheskih i pticevodches¬kih zdanij: Raschet i proektirovanie / Ju.M. Prygunov, V.A. Novak, G.P. Seryj. – K.: Budіvel'nik, 1986. – 80 s. 

13. Natsionalnyi Atlas Ukrainy. – K.: DNVP “Kar¬tohrafiia”, 2007. – 440 c.

14. Plazmennaja gazifikacija uglja – http://www. teplosoyuz.com/ru/technology/Sintesgas/plasma %203.html 

15. Postanova № 104 vid 30.09.2011, Natsionalna ko¬misiia rehuliuvannia rynku komunalnykh posluh Ukrainy.

16. Pro zatverdzhennia hranychnoho rivnia tsiny na pry¬rodnyi haz dlia promyslovykh spozhyvachiv ta shykh subiektiv hospodariuvannia (zatverdzheno postanovoiu NKRE Ukrainy № 517 vid 30.04.2010) // Informatsiinyi biuleten NKRE № 5. – 2010. 

17. Pro zatverdzhennia hranychnoho rivnia tsiny na pry¬rod¬nyi haz dlia promyslovykh spozhyvachiv ta in¬shykh subiektiv hospodariuvannia (zatverdzheno postano¬voiu NKRE Ukrainy № 1590 vid 30.11.2010) // Informatsiinyi biuleten NKRE №12 . – 2010.

18. Rekomendatsii Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy mistsevym orhanam vykonavchoi vlady shchodo yikh uchasti v realizatsii investytsiinykh pro¬ektiv z vykorystanniam alternatyvnykh vydiv palyva. 04.03.2009 r. – K. – 44 s.

19. Stohnii O.V., Makarov V.M., Kaplin M.I. Potentsial vydobutku vuhillia v Ukraini // Problemy za-halnoi enerhetyky. – 2011. – Vyp. 2 (25). – 

S. 11–16.

20. Ministerstvo enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy – http://mpe.kmu.gov.ua 

21. Teplotehnika / Shvec I.T., Tolubinskij V.I., Alabovskij A.N., Kirakovskij N.F., Neduzhij I.A., Pivovarov L.A. – izd. 3-e, dop. i pere-

rab. – K.: Vishha shkola. – 1976. – 520 s.

22. Tkach A. Ogljad rinku skljanih teplic' Ukraїni. Nova era v zahistі roslin // Singenta, № 20 listopad-gruden', 2009. – S. 10–12.

23. Hiromasa T. Kajbe, Ikuto Aojama, Sejdzhirou Sano. Kompanija Komacu i ejo dejatel'nost' // Termojelektrichestvo –2009. – № 1. – S. 61–70.

24. Shevtsov A.I., Barannik V.O., Zemlianyi M.H. ta in. Stan ta perspektyvy reformuvannia systemy teplozabezpechennia v Ukraini. Analitychna dopo¬vid. – Rehionalnyi filial Natsionalnoho in¬stytutu stratehichnykh doslidzhen, m. Dnipropetrovsk. – 2010. – 66 s.

25. Jekonomicheskaja jeffektivnost' plazmohimicheskoj pererabotki uglja – http://tbc-inv.ru/tech/2009-09-25-09-56-56 

26. Jenergosberegajushhee oborudovanie dlja obespeche¬nija mikroklimata v zhivotnovodcheskih pome-shhenijah: nauch. analit. obzor. / Mishurov N.P., Kuz'mina T.N. – M.: Rosinformagroteh, 2004. – 93 s.

27. Key World Energy Statistics. International Energy Agency. – 2001 Edition.

28. Messerle V.E., Ustimenko A.B., Karpenko E.I.. Plas­ma-energy Technologies for Improvement and
Ec­onomy Indexes of Pulverized Coal Incineration and gasification.– The Proceedings of the 28-th International Technical Conference on Coal Uti­lization and Fuel systems. // Clearwater, Florida, USA. – Published by U.S. Department of Energy & Coal Technology Association of USA. –
2003. – P. 255–266.