глобалізація

Globalization as a New Type of Society Development and Management in the Scope of a New Geostrategic Reality Establishment

Problem setting. Compared to other post-Soviet states, Ukraine is maximally open to globalization. Consequently, it is more and more affected by the destructive manifestations of globalization. Such openness, which fully corresponds to the structure of the Ukrainian mentality, is, on the one hand, a powerful factor in the modernization dynamics of social development, and on the other – a brake on the formation and implementation of its own nationally regulated development strategy.

The influence of legal culture on the formation and development of legal society in Ukraine

The article outlines the role of legal culture and its influence on the formation and development of legal society, as building a civil society, democratic, rule of law is not only a domestic political need, but also an external necessity dictated by Ukraine's development in globalization. In fact, for all its diversity, the world is united in the fact that real progress is made only where the social conditions for the discovery of the main resource of civilization - man.

Key Trends in the Development of Customs Systems in the Conditions of Globalization and European Integration

In modern conditions, the dynamic development of international trade in Europe, on the one hand, increases the economic competitiveness of the state and strengthens its financial and economic condition, and on the other hand, causes significant threats to national security, its markets and society associated with illegal movement of international supply chains.

Impact of globalization processes on the external migration of Ukraine’s population

The problem of labor migration in the conditions of globalization is investigated. The labor migration plays a crucial role in today’s world population migration process. It is noted that the processes of globalization in their content are cultural, social, economic, political “challenges” for Ukraine. The globalization has both a positive and a negative impact on the development of Ukrainian society and the state.

The information war as a modern globalization phenomenon

The article deals with the manifestation of socio-legal nature in such a recent globalization
phenomenon as the information war. It has been proven that manipulating information through
psychological influence on an opponent has historically been a means of warfare. It is pointed out that
the peculiarity of the information war is not only that the influence is exercised through the use of the
latest means, but also that it is an uncontrolled resource that is very weakly regulated, and therefore

Higher education in Ukraine: legal aspects of their functioning

The article clarifies that the legal mechanism of the system of regulation of higher
education is a set of international legal acts, obligations of Ukraine, the Constitution of
Ukraine, laws of Ukraine, by-laws and individual acts of application, intended to regulate legal
relations between the subjects of educational activities in the process of influencing the
education sector. It is determined that the peculiarities of the organizational and legal
mechanism of state regulation of higher education transformation are independent

Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки

У статті, крізь призму православно-богословської думки сьогодення, розглянуто
феномен глобалізації. Автор намагається знайти відповідь на питання – наскільки, на
думку науковців та богословів, взаємопов’язані між собою процеси глобалізації та
секуляризації у сучасному суспільстві. Особливу увагу приділено ідеології «NewAge», що
стала основою одного з найпоширеніших, нетрадиційних релігійних рухів епохи
глобалізму. У висновках стверджується, що сучасна Православна Церква позиціонує

Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу

Інтеграційні процеси, що відбуваються у сучасному світі, призводять до розвитку
національної системи законодавства. Досліджуючи виникнення та еволюцію українського
законодавства, варто зауважити, що цей процес є тривалим і характеризується
конкретними етапами розвитку й становлення нашої держави. Впроваджуючи інтеграційні
процеси в країні, насамперед, необхідно керуватися тим, що кожна правова система певної
держави, яка обумовлюється системою національного законодавства, є унікальною.

Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації

Розглянуто проблеми мультикультуралізму, оскільки розвиток різноманітних
процесів у світі ставить під питання цю традиційну модель адаптації, доводячи її
недієвість і невідповідність сьогоденню

Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів

Розглянуто вплив інтеграційних процесів на розвиток системи вищої освіти в
Україні, досліджено поняття інтеграції у вищій освіті, визначено зміст поняття
інтеграційного середовища під час підготовки майбутніх фахівців. У результаті
проведеного аналізу досліджено, що складне та багатокомпонентне поняття
інтеграції в освіті можна розглядати у зовнішньому прояві як реформування,
модернізація освіти, рух до Європейського простору, одним із завдань якого є
піднесення компетенції майбутніх фахівців до світових стандартів, а також в її