Особливості залучення громадськості та цифровізації послуг при реформуванні публічного управління під час війни

DG.
2023;
: cc. 12 - 23
1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Розглянуто напрямки реформування публічного управління під час війни, зокрема роль залучення громадськості та цифровізації послуг. Наведено особливості, обмеження та основні інструменти залучення громадян під час прийняття важливих рішень, досліджено зміни чинного законодавства, зумовлені військовою агресією росії, здійснено аналіз впливу цифровізації послуг у країнах ЄС у динаміці за п’ять років. Розглянуто розробку та впровадження цифрових технологій в Україні, особливо їх прогрес під час війни щодо забезпечення безпеки та захисту від кібератак на державні структури та критичну інфраструктуру. Акцентовано увагу на можливостях ефективної взаємодії державних установ під час надання послуг населенню за допомогою додатку «Дія» в розбудові демократичної України на шляху до євроатлантичної інтеграції.

  1. Вплив воєнного стану на громадську участь в Україні. Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/research-influence-of-martial-law-on-the-civil-partic... ukrain/1680a79d85.
  2. Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем,  електронних  комунікаційних  систем,  публічних  електронних  реєстрів  в умовах     воєнного                стану   :     Постанови КМУ   №      263   від     12.03.2022                     р.    URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkcionuvannya- informacijno-komunikacijnih-sistem-elektronnih-komunikacijnih-sistem-publichnih- elektronnih-reyestriv-v-umovah-voyennogo-stanu-263.
  3. Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану : Постанова КМУ № 252 від 17.06.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text.
  4. Дія. URL: https://diia.gov.ua/.
  5. Конституції України // Відомості Верховної Ради України № 2222-IV від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80 # Text.
  6. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/. 
  7. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України № 64/2022 від 14.03.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text.
  8. Про  правовий  режим  воєнного  стану  :  Закон  України  №  766-VIII  від 10.11.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.
  9. Стан інформування і залучення жителів громад в умовах воєнного стану //Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16040.
  10. Annual aggregate digital economy and society index (DESI) scores for European Union member states from 2017 to 2022 // Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/ 1372137/eu-digitalization-desi-member-states/.