Перспективи використання державно-приватного партнерства для відбудови України у повоєнний період

DG.
2022;
: cc. 29 - 43
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто механізм державно-приватного партнерства як один із найбільш дієвих для відбудови держави у повоєнний період. Показано важливість розвитку інституціонального забезпечення цього механізму за прикладом тих європейських країн, які в останні десятиліття відбудовувалися після військових конфліктів. Обґрунтовано доцільність залучення приватних інвестицій до відновлення України у повоєнний період та вдосконалення законодавства для більшої прозорості дій у межах державно-приватного партнерства.

 1. Висновок на проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів,  пов’язаних  з  післявоєнною  перебудовою  економіки  України  (реєстр. № 7508). Комітет Верховної Ради України з економічного розвитку. 19 вересня 2022 року. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1476371
 2. Вступ до Посібника з питань державно-приватного партнерства для України. Проєкт Світового банку «Посилення використання державно-приватного партнерства шляхом кращого управління державними капітальними інвестиціями в Україні». 2021. 40 с. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk- UA&fileId=e76d7cbe-0434-4fe4-9219-9d46b7c4efc9.
 3. Гарбариніна В. Ю. Сутність і принципи впровадження державно-приватного партнерства в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 2(46). С. 43–49.
 4. Єгоричева С. Б., Лахижа М. І. Публічно-приватне партнерство в постко- муністичних країнах: монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 304 с.
 5. Запатріна І. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ і організацій комунальної форми власності. Київ: Проєкт ПРООН/ГЕФ, 2019. 144 с. URL: https://appp.com.ua/wp- content/uploads/2019/09/PPP_EnEff_Last.pdf.
 6. Звєряков М. І. Формування моделі економічного розвитку у нових історичних реаліях. Українська економіка  під час  воєнної агресії РФ і в період післявоєнного відновлення. Економіка України. 2022. №8(729). URL: http://economyukr. org.ua/docs/EU_22_08_003_uk.pdf.
 7. Звіт про базове відстеження  результативності постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2020. № 541. «Про затвердження Порядку заміни приватного партнера (концесіонера) за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (концесійним договором)». Мінекономіки. 2021. URL: https://www. me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=338ed25b-8c56-4136-8ec6-5ea41325736a.
 8. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії  проти України станом на 1 вересня 2022 року. URL: https:// damaged.in.ua/damage-assessment.
 9. Комисија за јавно-приватно партнерство. URL: http://jpp.gov.rs/o-nama/ osnovne-informacije.
 10. Кубілюс А. План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України. Європейська правда. 2022. URL: https://www.eurointegration. com.ua/articles/2022/05/6/7138992/
 11. Механізм державно-приватного партнерства потрібно адаптувати до залучення інвестицій на відбудову зруйнованої інфраструктури. Економічна правда. 19 липня 2022 р. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/19/689341/.
 12. Панченко К. Як колаборація бізнесу та держави допоможе відновлювати Україну. Економічна правда. 22 липня 2022 р. URL: https://www.epravda. com.ua/columns/2022/07/19/689341/.
 13. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних з післявоєнною перебудовою економіки України» від 06 жовтня 2022 року № 2648-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2648-IX#Text.
 14. Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні: Закон України від  17 грудня 2020 року. № 1116-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text.
 15. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації: Закон України від 9 квітня 2015 року. № 327-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19#Text.
 16. Програма з розвитку державно-приватного в Україні «USAID Public Private Partnership Development Program (P3DP) in Ukraine»: [сайт]. URL: https://ppp.worldbank. org/public-private partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2022-03/PA00KTHT.pdf.
 17. Свириденко Ю. Яку економіку будує Україна? Міст-онлайн. 2022. 02 серпня. URL: https://meest-online.com/ukraine/economy/yaku-ekonomiku-buduje-ukrajina/.
 18. Федорчак О. В., Іщенко Г. О. Маркетингові інструменти залучення інвестицій у територіальні громади. Демократичне врядування. 2020. Вип. 1(25). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/jan/26414... articletext-483343-1-10-20201015.pdf.
 19. Fabre A., Straub S. The Impact of Public-Private Partnerships (PPPs) in Infrastructure, Health and Education. Working Papers of Toulouse School of Economics. 2021. No. 986. URL: https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/ wp/2019/wp_tse_986.pdf.
 20. Losse B., Wettach S. Ein Aufb auplan, kein Geschenk! Wirtschaft swoche. 2022. No. 23. Р. 38–39.
 21. On Public-Private Partnership and Concessions. Law of the Republic of Serbia. URL: https://www.paragraf.rs/propisi/law-on-public-private-partnership-and-concessions.html.
 22. PPP Law Adopted by the Assembly of the Republic of Kosovo. URL: https://www.pppkosova.org/?cid=2,8,5.
 23. Public Private Partnership Central Department: [web-page]. URL: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-unit-ko....